Tripla viață a omului, Jacob Böhme

Cele trei principii ale manifestării divine

Cele trei principii ale manifestării divine 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mult îndrăgiți prieteni și prietene,

Cu o imensă bucurie vă trimit, prieteni și prietene, această gravură intitulată…

…CELE TREI PRINCIPII ALE MANIFESTĂRII DIVINE

Tripla viață a omului, Jacob Böhme

În primul rând trebuie să spunem că această gravură apare într-o carte intitulată Despre tripla viață a omului conform misterului manifestării divine, care a fost scrisă în anul 1620 de misticul german Jacob Böhme ─1575-1624─ și a fost publicată în Amsterdam în anul 1682.

Niște litere mărite în mod intenționat ne arată sintagma REY PRINCIPIA. Această frază se referă la binecuvântatul THEOMEGALOGOS, ATOTOPUTERNICUL ARHITECT AL UNIVERSULUI, așa cum este numit de către Frații Masoni. El este INTELIGENȚA INTELIGENȚELOR, OMNISCIENȚA OMNISCIENȚELOR, OMNIPOTENȚA OMNIPOTENȚELOR, cel care a fost, este și va fi pentru totdeauna, IMUTABIL și ETERN. Acest arhitect își pune forțele în acțiune la începutul fiecărei MAHA-MANVANTARE COSMICE pentru a se recrea pe sine în oglinda creației.

În primul rând trebuie să indicăm faptul că forța THEOMEGALOGOSULUI este constituită din IOD-HEVE ebraic, forțele masculine și feminine care se unesc și sunt indicate în gravura noastră prin diverșii îngeri ─Heruvimi și Serafimi─ care alcătuiesc VERBUL SACRU de la începutul manifestării. Aceste forțe angelice merg în interiorul razei sfinte a lui Okidanokh, ascultând de ordinele pe care acesta din urmă le dictează pe măsură ce se nasc cosmosurile, universurile, galaxiile, sistemele solare, lumile și rasele umane. Din acest motiv, acea oștire a Elohimilor ─entități angelice─ apare în partea de sus a unui mare cerc care este iluminat de nenumărate raze de lumină divină.

În centrul însuși al acestui cerc vedem prezența unei puternice raze de lumină care semnalează misiunea de a atrage toate puterile angelice. Această rază arată ca o săgeată care coboară și în vârful sau capătul ei formează un triunghi descendent care se amestecă tocmai cu un alt triunghi ascendent. Iată cum DĂTĂTORUL DE VIAȚĂ devine RECEPTORUL aceleiași vieți, dar plină de experiența conviețuirii cu materia. Astfel se realimentează DUMNEZEU.

Raza principală pe care am definit-o deja formând un triunghi este însoțită de încă două. Iată prezența CELOR TREI FORȚE PRIMARE ALE CREAȚIEI: SFÂNTA AFIRMARE, SFÂNTA NEGARE și SFÂNTA CONCILIERE; Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt, iar în limba ebraică ar fi KETHER, CHOKMAH și BINAH. Aceasta este triada care este rezumată în unitatea multiplă perfectă.

Este bine de precizat, dragi cititori, că acest triunghi descendent este completat cu celălalt triunghi ascendent formând PECETEA LUI SOLOMON sau STEAUA LUI DAVID, simbol al unirii umanului cu divinul. Astfel divinul se umanizează, iar umanul se divinizează. Acesta este țelul.

Deasupra acelui triunghi descendent vedem strălucind porumbelul alb al Spiritului Sfânt. Să ne amintim că Spiritul Sfânt este sfânta conciliere, aducătorul și purtătorul de cuvânt al celorlalte două puteri originare ─a se citi: Kether și Chokmah. În acest mod ni se arată că Spiritul Sfânt este marele vestitor, deoarece să ne amintim că el este soțul Mamei noastre Divine interioare, PRAKRITI PARTICULARĂ a noastră, care trebuie să fie fecundată de asemenea de AL TREILEA LOGOS ─Shiva.

De asemenea, este bine de subliniat că în partea de jos a acestui mare cerc observăm unul mai mic care alegorizează activitatea creatoare a Theomegalogosului. Din acest motiv observăm vârtejuri de forțe ignice care sunt expulzate ca razele unui soare superactiv. Aceasta este lucrarea gigantică a Okidanokh-ului, vârtejul electric despre care ne vorbește Patriarhul nostru: V.M. Samael Aun Weor. Acel vârtej de lumină este înconjurat de stele care indică miile de Monade care vin la manifestare căutând propria lor Autorealizare Intimă.

În afara celor două cercuri pe care le-am descris, vedem un al treilea care adăpostește în interiorul său creaturi nefaste, maligne sau tenebroase. Aceasta este sfera pe care cosmogeneza ne-o definește ca TRITOCOSMOS, infernurile creștine, avernus roman sau avitchi al hindușilor. În total, dragi prieteni/e, am putea vorbi de trei cosmosuri arătate aici și anume: COSMOSUL SUPERIOR ─angelic─, COSMOSUL INTERMEDIAR ─lumile, rasele, sistemele solare etc., etc.─ și COSMOSUL INFERIOR ─lăcaș al Monadelor eșuate care, după ce au pierdut cele TREI MII DE CICLURI DE MANIFESTARE COSMICĂ, intră în INVOLUȚIA SCUFUNDATĂ.

Încheiem descrierea noastră observând că de jos în sus se ridică de asemenea trei fascicule de lumină care vor uni cu cele trei raze ignice care coborau la începutul descrierii gravurii noastre. Aceasta ne spune că aceste șase raze ilustrează cele șase radiații ale Stelei Solomonice și ne informează că toată creația se va întoarce într-o zi la punctul de plecare inițial…..

Vă dau acum câteva fraze pentru reflecția voastră:

„Creând, Dumnezeu se regăsește pe sine.”
Rabindranath Tagore

„Dacă am fost creați după chipul lui Dumnezeu, trebuie să fim creatori.”
Carmen Silva

„Nu poți crea nimic care nu este deja în tine.”
Bernard Shaw

„Mâna care dăruiește, chiar dacă este urâtă, este sigur că va fi lăudată.”
Shakespeare

„Dificultățile cresc pe măsură ce ne apropiem de țel.”
Goethe

MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM.
─‘Sufletul meu mărește pe Domnul.’─

KWEN KHAN KHU