Dumnezeu este cea mai pură iubire, d'Eckartshausen

Dumnezeu este cea mai pură iubire

Dumnezeu este cea mai pură iubire 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mult îndrăgiți prieteni și prietene,

Vă scriu, apreciați cititori, pentru a vă trimite această gravură intitulată….

…DUMNEZEU ESTE CEA MAI PURĂ IUBIRE
─RUGĂCIUNEA ȘI CONTEMPLAȚIA MEA─

Dumnezeu este cea mai pură iubire, d'Eckartshausen

Titlul original al acestei gravuri este Goot ist die reinste liebe.

Această imagine a fost opera autorului pe nume Karl von Eckartshausen, care a trăit între 1752 și 1803 și a făcut parte dintr-un tratat publicat la Viena în anul 1796. Acest artist a fost și un scriitor, mistic, filosof și teozof german.

În această operă de artă putem vedea o fecioară ─o Isis sau o sacerdotesă─ făcându-și abluțiunile în fața focului care arde într-un cazan și care este conectat la niște raze luminoase care vin din ceruri.

Dumnezeu este cea mai pură iubire, d'Eckartshausen
„Fie ca rugăciunea mea să fie pusă înaintea ta precum tămâia”. Psalmul 141

Focul, dragi cititori, este expresia cea mai exactă cu care putem reprezenta ceea ce religiile numesc Dumnezeu. Acest element este originea celorlalte trei elemente rămase prezente în creație și anume: aer, apă și pământ. Acesta este sfântul TETRAGRAMMATON al creației.

Fecioara care venerează focul face aluzie la sacerdotesele elementului ignic. Din acest motiv, în timp ce cu mâna stângă mângâie flăcările din cazan, cu dreapta ține o cădelniță cu care binecuvântează atmosfera mistică pe care a creat-o și în același timp îi servește pentru a însoți rugăciunile sale adresate celui preaînalt. Acest act este cel care produce exclamația care însoțește gravura noastră: „Iubirea este rugăciunea mea și contemplația mea”, deoarece, îmbătați de iubirea divină, putem intra în extaz contemplativ și putem aprecia contemplația misterelor FIINȚEI.

Observați că în spatele sacerdotesei se află o harpă, un instrument muzical care a fost folosit de milenii pentru a umple cu note sublime incintele ceremoniale ale multor culturi. Evident, un astfel de instrument indică octavele muzicale în care se desfășoară parfumul iubirii.

Pe de altă parte, lângă acea harpă ni se arată un palmier. Palmierul a fost întotdeauna un element decorativ în multe povești biblice. Să ne amintim că, conform tradiției ezoterice gnostice, când Cristos, Nazarineanul, a intrat în Ierusalim, un palmier s-a înclinat pentru a-l întâmpina. Acest Elemental simbolizează perfect coloana vertebrală umană, iar fructul său ─nuca de cocos─ reprezintă în simbologie capul nostru, ceea ce indică faptul că prin munca alchimică vaporii noștri mercuriali urcă prin coloana noastră vertebrală și se depun în creierul nostru, producând în cele din urmă trezirea Conștiinței…..

Câteva cuvinte ale Venerabilului Maestru Fulcanelli ne vin în ajutor pentru a aprofunda în această frumoasă descriere:

„Prosternați-vă, magi de la Răsărit și voi, doctori ai legii; plecați-vă frunțile, prinți suverani ai perșilor, arabilor și indienilor! Contemplați, adorați și tăceți, căci nu ați putea înțelege. Este Lucrarea divină, supranaturală, inefabilă, al cărei mister niciun muritor nu-l va pătrunde vreodată. Pe cerul nopții, tăcut și adânc, strălucește o singură stea, astru imens și strălucitor compus din toate stelele cerești, călăuza voastră luminoasă și torța Înțelepciunii universale. Vedeți cum Fecioara și Isus se odihnesc, calmi și senini, sub palmierul Egiptului. Un nou soare strălucește în mijlocul leagănului de răchită, un coș mistic purtat odinioară de cistoforele lui Bachus și sacerdotesele lui Isis; soare nou care este și Ichthys (peștele) din catacombele creștine. Antica profeție, în sfârșit, s-a împlinit. O, minune! Dumnezeu, domnul Universului, se încarnează pentru mântuirea lumii și se naște, pe pământul oamenilor, sub forma delicată a unui copilaș.”

VM Fulcanelli

Focul, dragi prieteni/e, așa cum a spus deja Gnoza, ne reînnoiește neîncetat. Aceasta este interpretarea creștinului INRI: Igni Natura Renovatur Integra, ‘FOCUL REÎNNOIEȘTE INTEGRAL ÎNTREAGA NOASTRĂ NATURĂ’. Isus din Nazaret a fost cea mai înaltă exaltare pe care umanitatea noastră a cunoscut-o timp de 2023 de ani.

Dumnezeu este un foc cu inteligență proprie datorită căreia, atunci când se aprinde pe sine însuși, creează lumi, iar când se stinge, le distruge, spunea Heraclit.

De asemenea, este demn de remarcat faptul că în jurul altarului putem vedea un text deschis care face aluzie la doctrină, un stingător de lumânări, simbol al delicateței atunci când vrem să ne stingem focurile și tablele legii reprezentând cele Zece Porunci.

Dumnezeu este cea mai pură iubire (Detaliu al altarului)
Detaliu al altarului

Frază în latină:

«Dirigatur oratio mea sicut incensum in conspectu tuo».

Traducere: ‘Fie ca rugăciunea mea să fie pusă înaintea ta precum tămâia’. Psalmul 141.

Vă las acum câteva fraze pentru reflecție:

„Adorația este o admirație transcendentală.”
Carlyle

„Când inima plânge pentru ceea ce a pierdut, spiritul râde pentru ceea ce a găsit.”
Doctrina sufistă

„Adevăratul mistic îl găsește pe Dumnezeu în toate religiile.”
Ibn Arabi

„Misticismul nu este extaz, este mult mai mult și mai bine; pornește de la disprețul față de toate lucrurile din viață și sfârșește în iubirea față de toate lucrurile din viață; disprețul ne ridică până când găsim un ideal care ne sprijină și, cu crucea idealului găsit, vedem ceea ce era înainte mare și detestabil ca fiind mult mai mic și mai bun.”
Ganivet

MEMENTO MORI.
─‘Amintește-ți că vei muri.’─

KWEN KHAN KHU