Dödens gåtor

Dödens gåtor 1142 642 V.M. Samael Aun Weor
Dödens gåtor

Under denna titel kommer läsaren att finna ett kompendium av gripande förklaringar beträffande livets och dödens mysterier. V.M. Samael Aun Weor överlämnar en ovärderlig visdom till mänskligheten, som att lära känna vilka vi är, vad som är verkligt inom oss och vad som är falskt, vad som är evigt och vad som är förgängligt, etc. Och ännu mer, han förklarar för oss den verklighet som vår själ, fri från kroppens band, kommer att möta när Dödens Ängel kommer för att befria den. Genom detta verk kommer läsaren att få ett slut på den okunnighet som omger disinkarnationsprocessen hos mänskligheten , och den skräck som den medför hos humanoiderna som, avlägsnade från ljuset från deras Vara, lever identifierade med lives ting och i glömska av denna portion av evighet som vi alla bär inom oss.