Glykon

Glykon 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära läsare: 

Jag vill, vid detta tillfälle, visa er en mycket gammal skulptur som svarar mot namnet…

…GLYKON

Det handlar om ett arkeologiskt föremål som utgör en del av något som tillhör en kult som historikerna förlägger till tiderna för Antonius Pius. Denna kult utvecklades i Grekland, Rom och Makedonien. Denna bild kom att dyrkas som  Asklepios – den Mästare av Läkekonsten som vi kallar Aeskulapius-. Det underliga med detta föremål är att, fast den är serpentin, har ett fårhuvud och mänskligt hår.

Glycon, Constanta
Glycon, Tomis

Denna skulptur har en datering som placerar den, ungefär, mellan 2:a och 3:e århundradena efter Kristus. Den upptäcktes i Tomis – Constanta i Rumänien, och utgjorde en del av gudomligheterna i den romerska panteonen tilsammans med andra gudomligheter som Kybele, Bacchus, Merkurius, Diana, Selene, Hekate, Isis, guden Mithras, etc., etc. Den anses vara unik på världsnivå.

Som ni kan se, representerar skulpturen en hopslingrad orm med fårhuvud, mänskliga öron och hår, och dess svans avslutas i en hårtest så som lejonens svans. Den ryggradsliknande spiralformade pinne, som upprätthåller huvudet på ormen i den bakre delen, är mycket intressant.

Utom all fråga är denna skulptur en bild av den heliga Ormen när den agerar inom människan. Därför har den en svans som slutar som lejonens, eftersom hon är själva elden.

Hennes fårhuvud allegoriserar Henne, Devi-Kundalini, det har inget att göra med den bestialiska elden, därför skiljer den sig från de små getterna. Hennes mänskliga öron och hår indikerar för oss att denna gudomliga varelse är en del av vår psykofysiska struktur. De ryggkotor som vi ser runt vilka hon själv slingrar sig pekar, likaledes, på vår ryggrad, den plats där eldarna från Gud Moder reser sig tack vare effekterna av utövandet av ARCANUM A.Z.F.

En bild i profil och den arkeologiska platsen i Tomis. (Constanta, Rumänien)
En bild i profil och den arkeologiska platsen i Tomis. (Constanta, Rumänien)

Underligt nog, som något lustigt, är ormen Glykon mycket känd i Rumänien. Dess bild framträder tryckt i mitten på 10.000 lei sedlarna sedan år 1994, just precis den tidpunkt när Gnosis fick kraft i detta land.

Glycon en los billetes de 10.000 lei, Rumania

Jag lämnar er nu några fraser att reflektera över:

«Det räcker inte att förvärva vetenskapen, det är även nödvändigt att använda den ».
Ciceron

«Fördelen med kunskap ligger i att kunna välja den linje som är mest fördelaktig i stället för att följa den minst ansträngande. ».
Bernard Shaw

«Man känner en människas hjärta genom vad hon gör och dess visdom genom vad hon säger».
Alí-Ben-Abi-Taleb

«Mycket vet den som känner till sin egen okunnighet ».
Konfucius

SAPIENTI SAT.
‘För den vise räcker det’

KWEN KHAN KHU