Den stora pelaren

Den stora pelaren 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket älskade vänner:

Med stort nöje sänder jag er detta budskap som vi har givit titeln:

DEN STORA PELAREN

Den stora pelaren, Albrecht Durero
Den stora pelaren, Albrecht Durero

Tillåt mig att, först av allt, ge er en kort resension beträffande upphovsmannen till denna magnifika gravyr, vilken inte har varit någon annan än Albrecht Durer, låt oss se:

«Detta är en gravyr kallad Den stora pelaren av Albrecht Dürer, gjord 1517.

Albrecht Dürer, berömd målare, gravör och konstteoretiker, betraktad som den största tyska renässanskonstnären. Född i Nürnberg. Durer etablerade sitt rykte och sitt inflytande i hela Europa innan han var trettio år på grund av sina gravyrer i trä av hög kvalitet, som till exempel, hans serie av träsnitt av “Apocalipsis”,1498. Han var i kontakt med de främsta italienska konstnärerna på sin tid, inklusive Giovanni Bellini och Leonardo da Vinci, och från och med 1512 fick han stöd från kejsaren Maximiliano I».

De som har forskat beträffande dessa gravyrer har benämt dessa figurer Satyrer, vilka många gånger representerar den inre Lucifer som är en autonom och självmedveten del av vårt eget VARA.

Det faktum att vi kan se honom sittande på toppen av den pelare som håller honom uppe visar redan oss som studerar Gnosis att det handlar om upprätthållaren av vårt psykologiska arbete och, likaledes, själva roten till vår elektriska sexuella kraft. Han är krönt med lagerblad, eftersom vi i hög grad är skyldiga honom ett tack för vår seger.

Det faktum att Durer var i kontakt med Leonardo da Vinci får oss att inse att de utbyter koncept och föreställningar beträffande den alkemiska konsten.

I den övre delen till vänster ser vi skuggan till det Eviga sitta och visa sina horn och med sina händer håller han fast vid två rep som går ner tills dess att de befinner sig mycket nära en druvklase. Dessa rep är representativa för det som indierna kallas Ida och Pingala och som i själva verket är de mesenteriala strängar som löper på bägge sidorna av ryggraden. Dessa strängar har varit kända av vetenskapen men de vet inte vilka funktioner dessa har i vår organism. Genom Gnosis vet vi att genom dessa stiger den skapande energin uppåt genom utövandet av det Stora Arcanum A.Z.F. Även druvorna är representativa för den alkemiska vätskan som tagits till dess kvintessens, det vill säga, till den röda färgen.

Vi ser Lucifer skäggig för att visa oss att han är mycket vis, och det är därför som endast han kan ge oss kraften att bekämpa Satan.

Om vi följer pelarens gång, i den lägre delen av denna mycket vackra gravyr, finner vi två små änglar, två barn med vingar, kallade putti eller eroter, vilka bär på basen den räfflade pelaren i form av en rot. Den mellersta delen av pelaren är dekorerad med vädurshuvuden, utsmyckande bladverk och två feminina bevingade varelser med fisk- eller ormstjärtar och i kapitälens övre del finner vi satyren som håller i en girlang.

Allt detta är mycket signifikativt, kära läsare. Dessa två små änglar är Mikael och Gabriel – representativa för de vises Svavel och Kvicksilver-. Det är uppenbart att dessa två substanser befinner sig vid roten av våra transmutationer, därför avslutas pelarna av rötter, eftersom vår pelare är fylld av nerver och kanaler i roten av densamma.

Vid basen av pelaren ser vi även en form som liknar ett klot eller det hermetiska kaoset. Detta klot är vårt kvicksilverkaos, som visas på många medeltida alkemiska målningar eller gravyrer. Mitt på pelaren kan vi även observera de två halvnakna kvinnorna som flätar samman sina händer runt pelaren. En av dessa kvinnor är Devi-Kundalini, den andra är den Invigdes prästinne – hustru i mysterierna. Med hjälp av dessa båda kan vi förverkliga den invigande resa som vi behöver göra för att nå fram till Fadern till Allt Ljus….. Under de nämnda kvinnorna visar man oss skelett av vädurar med deras respektive horn. Dessa vädurar representerar den sexuella kraften, och på ett skelettliknande sätt varskor man oss om behovet av att rena vår sexualitet från alla typer av låga passioner.

Lucifer
Låt oss observera Lucifers figur mer på nära håll.

Detalj av de små änglarna och pelarens rot
Detalj av de små änglarna och pelarens rot

Jag avslutar beskrivningen av denna storslagna gravyr genom att inbjuda er att gå in i reflektion med följande fraser:

«Några tankar är såsom böner. Oavsett vilken kroppens position är, befinner sig själen på knä. ».
Victor Hugo

«Bönen borde vara nyckeln till dagen och dörrens regel till natten».
Thomas Fuller

«Den som reser sig upp från bönen med bättre känslor har redan fått ett svar på sina vädjanden  ».
George Meredith

”Den sanna bönen består inte i att samla sig vid en viss tid för att yttra muntliga eller mentala ord, utan det är ett religiöst sätt att göra allt man gör till en bön. Så att man äter, dricker, promenerar, roar sig, skriver, arbetar och till och med sover   bedjande”.
Miguel de Unamuno

EXPRESSIS VERBIS.
─‘Uttryckt i ord’─.

KWEN KHAN KHU