Glykon

Glykon 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Veoma dragi čitaoci, ovom prilikom želim da vam pokažem jednu veoma staru skulpturu pod nazivom…

…GLYKON

To je arheološki rad koji je deo nečega što pripada kultu koji istoričari datiraju još iz vremena Antoninusa Pija. Ovaj kult se razvio u Grčkoj, Rimu i Makedoniji. Ova slika je počela da se obožava pod imenom Asklepije ─ Majstor medicine koga zovemo Eskulap. Ono što je zanimljivo u vezi sa ovim delom to je da, budući da je serpentinsko, ima ovčiju glavu i ljudske uši i kosu.

Glycon, Konstanca
Glycon, Tomis

Ova skulptura je potiče otprilike između 2. i 3. veka nove ere. Otkrivena je u Tomisu ─Konstanca, Rumunija─, kao deo božanstava rimskog panteona zajedno sa drugim božanstvima kao što su Kibela, Bahus, Merkur, Dijana, Selena, Hekata, Izis, bog Mitra, itd, itd. Smatra se jedinstvenom širom sveta.

Kao što vidite, skulptura predstavlja uvijenu zmiju sa ovčjom glavom, ljudskim ušima i kosom, a njen rep se završava čuperkom dlake poput repa lava. Veoma je zanimljiv spiralni štap pršljenova koji pozadi podupire glavu zmije.

Bez sumnje, ova skulptura je slika Svete Zmije na delu u čoveku. Zato ima rep koji se završava kao kod lavova, jer je upravo vatra.

Njena ovčja glava alegorizira da Ona, Devi-Kundalini, nema nikakve veze sa zverskom vatrom, zbog čega se razlikuje od koza. Njene ljudske uši i kosa nam ukazuju da je ovo božansko stvorenje deo naše psihofizičke strukture. Takođe, pršljenovi koje vidimo i koje ona sama uvija ukazuju, signaliziraju našu kičmu, mesto kroz koje se uzdižu vatri Boga Majke zahvaljujući efektima prakse svetog ARKANUMA A.Z.F.

Slika profila i arheološko nalazište Tomis. Glycon (Konstanca, Rumunija)
Slika profila i arheološko nalazište Tomis. Glycon (Konstanca, Rumunija)

Zanimljivo je da je zmija Glikon veoma poznata u Rumuniji. Njena slika je štampana u centru novčanica od 10.000 leja od 1994. godine, tačnog datuma kada se Gnoza raširila u ovoj zemlji.

Glycon en los billetes de 10.000 lei, Rumania

Sada vam ostavljam nekoliko fraza za refleksiju:

„Nije dovoljno steći nauku, potrebno je koristiti je.“
Cicero

„Prednost znanja se sastoji u tome što možete izabrati liniju najveće prednosti umesto da sledite pravac najmanjeg napora.“
Bernard Šo

„Čovekovo srce se poznaje po onome što radi, a njegova mudrost po onome što govori.“
Ali-Ben-Abi-Taleb

„Ko zna svoje neznanje mnogo zna.“
Konfucije

SAPIENTI VILLAGE.
─’Za mudraca je dovoljno.’─

KWEN KHAN KHU