De psykologiska besattheterna hos några kollegor

De psykologiska besattheterna hos några kollegor

De psykologiska besattheterna hos några kollegor 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Uppskattade vänner:  

Jag förmedlar detta budskap till er alla, vilket bär titeln…  

…DE PSYKOLOGISKA BESATTHETERNA HOS NÅGRA KOLLEGOR  

När V.M. Samael befann sig i den tredimensionella världen tillsammans med oss, så förutom att skriva sina verk besvarade han frågeställningar från många manliga och kvinnliga kollegor som konsulterade honom beträffande personliga angelägenheter. Det hade att göra med saker beträffande deras materiella arbete, deras resor, deras psykologiska problem när de försökte konfrontera JAGET, etc., etc. etc. Hittills var allt bra.  

Men, de «små kollegorna» började att vilja använda Mästare Samael som om det handlade om en kristallkula, och det värsta var att de saker som man då började fråga var som dessa: «Är det lämpligt för mig att vara med min make?», «Är det lämpligt för mig att behålla min fru?», «Är det bra att jag gifter mig med en viss kvinna eller med en viss man?», «Är det korrekt att min fru vill bli gravid?», «Har min flickvän varit min fru i tidigare liv?», «Har jag och min flickvän varit med sedan början av Maha-Manvantaran?», och tusentals fler dumheter i samma stil. 

Uppenbarligen besvarade den Vördnadsvärde alla dessa frågor, tills dess att det började inträffa incidenter som inte alls var angenäma och vilka då gjorde anspråk på att ifrågasätta V.M. Samael och själva Gnosis. Det handlade om folk som, efter att ha frågat Mästare Samael om det var lämpligt för dem att ingå äktenskap med någon och efter att han svarat ja till dem, SLUTADE DET MED ATT DESSA PAR BRÅKADE MED VARANDA, på grund av bristande SJÄLVOBSERVATION, och slutligen separerade de. Det värsta var att de då började att peka ut Mästare Samael som den ANSVARIGE för denna separation eftersom han, enligt dessa personer, hade sagt JA till denna förening.  

Det är uppenbart att så länge som vi har det DJURISKA EGOT i vårt psyke, kommer våra åsikter att variera väldigt mycket. Mästare Samael har med all rätt sagt i sina verk: att det Jag som älskar idag ersätts av ett annat som hatar. Det Jag som bedyrar sin kärlek till en kvinna vill imorgon avsluta denna sentimentala relation, etc., etc. Det här är vår olycka. Vi är många personer som lever i det inre av varje humanoid. Varken mer eller mindre än tiotusen psykologiska aggregat. 

I botten av alltihopa finns det en egoisk drivfjäder som kallas SJÄLVVIKTIGHET. Detta aggregat vill i varje person vara den ende som är kapabel att ge äktenskaplig lycka till den andra, varken mer eller mindre, därför vill man höja sig till den mest betydelsefulla person som äktenskapspartnern har lärt känna. Men, en underlig sak är att dessa «små kollegor» aldrig har observerat sig själva på djupet för att se om de har samstämmighet i de EMOTIONELLA, INTELLEKTUELLA OCH SEXUELLA CENTERNA. 

Idag stinker den så kallade kärleken – säger Mästare Samael – av pengar, social position, yrkesstatus, perfekt fysionomi och, framför allt, av VÄLLUST. Och det står skrivet att, när den sexuella akten väl har fullbordats, börjar de äkta makarna att avsky varandra, till dess att det endast finns en skrämmande tomhet kvar mellan båda. Detta är konsekvensen av BRISTANDE SJÄLVOBSERVATION under perioden av förälskelse. I många länder avser man med KÄRLEK att lära känna en FLICKA eller en POJKE och omedelbart gå till sängs med denna person. Om man har tyckt om DENNA OTUKT då kommer de att säga «JAG ÄR FÖRÄLSKAD». 

Dessa personer är total OVETANDE OM VAD DETTA ÄR SOM VI KALLAR kärlek. Och det värsta av allt är att de är OVETANDE OM ATT DE ÄR OVETANDE. Statistiken i hela världen pekar på att det finns många fler skilsmässor än varaktiga äktenskap. Och vad är orsaken till detta fenomen? Följaktligen är det just precis att folk förenar sig med varandra för att ha sexuella relationer utan att ta med i beräkningen att KÄRLEKEN inte endast består i den sexuella kraften.  

Dessvärre, har SEXUALITETEN i våra studier en relevant betydelse på grund av att Gnosis kräver av oss att INTE BEGÅ OTUKT för att kunna lyckas tillverka SJÄLEN, då det rationella däggdjuret ännu inte äger den och det är mycket allvarligt. Då, på grund av denna omständighet, är det ett faktum att många män, på ett desperat sätt, går omkring och söker en kvinna för att praktisera SEXUALMAGI, och vice versa, många damer vill vara tillsammans med en man för att, enligt dem, SJÄLVFÖRVERKLIGA SIG… Dessa personer är ovetande om att, eftersom den Hemliga Vägen är ganska svår, så om vi inte har en följeslagare eller en följeslagerska som vi verkligen älskar, kommer prövningarnas gymnastik, vilka utgör en del av den steniga stigen, till sist orsaka att vi överger henne eller honom och allt förvandlas till ASKA. Många gånger slutade det med att dessa MISSLYCKADE gav själva GNOSIS SKULDEN till sitt misslyckande, vilket de bedyrat evig TROHET. Detta är den råa och sorgliga verkligheten. 

I mitt personliga fall, då jag också tar emot e-mails eller brev där man frågar mig om ett eller annat partnerskap för att bilda ett äktenskap, har jag valt att rekommendera dessa personer att OBSERVERA SIG SJÄLVA PÅ DJUPET och de kommer att själva finna svaret på dessa sentimentala bekymmer. Jag vill inte att senare, om detta par skiljer sig, börjar att säga: «Mästare Kwen Khan Khu var den skyldige till vårt moraliska, sentimentala och äktenskapliga förfall». Det går så långt att vissa till och med ber mig att tala med själve V.M. Anubis så att han räddar deras äktenskap. Som om en tjänare vore kompis med den Välsignade Anubis och kunde lösa alla dessa fall genom ett enkelt samtal, ignorerande den karma som varje person har samlat på sig i sitt liv sedan andra existenser.  

Andra personer använder knepet att kommentera för sin möjliga pojkvän eller flickvän att de i tidigare existenser var en viss kejsarinna, en viss prins, en eller Annan general, etc., etc., etc. och med dessa påståenden – resultatet av deras mytomanier – kastar de ut en metkrok för att se om någon dum liten fisk nappar och fastnar för att sedan stoltsera  med att vara en make eller en hustru. Allt detta är mycket allvarligt, eftersom det inte tillåter oss att uttrycka oss på ett NATURLIGT SÄTT tillsammans och vi håller alltid på att förvränga verkligheten, vilket har OLYCKAN som påföljd för var och en av oss.  

För att vi ska lära känna den VERKLIGA KÄRLEKEN behöver vi DÖ I OSS SJÄLVA på ett brådskande sätt. Jagets död gör det då möjligt för den sanna kärlekens blomma att dyka upp i våra liv och vi lyckas få kännedom om realiteten av denna känsla. 

Med alla rätt har V.M. Samael uttryckt det som han ansåg vara KÄRLEK i några meningar, låt oss se:  

«Kärleken är berusande vin för den som dricker den» 

«Att älska, så skönt det är att älska, endast de stora SJÄLARNA vet hur man älskar». 

Oremus… 

Jag lägger nu till några meningar för reflektion: 

«Kärleken deklareras inte, den bevisas». 
José Mery 

«Kärleken antar endast kärlek som betalning». 
Fernando de Rojas 

«Kärleken är den mest givande läraren när det gäller resurser». 
Euripides 

«När man älskar en person trots hennes brister älskar man henne mer än om hon inte hade dessa». 
Edme-Pierre Beauchéne 

«När en människa älskar på riktigt genomtränger hennes passion allt och är kapabel att genomtränga jorden ». 
Rubén Darío

NEC PLURIBUS IMPAR. 
─‘Inte olik de flesta─.

KWEN KHAN KHU