V.M. Samael Aun Weor - Padre de la Antropología Gnóstica

E.M. Samael Aun Weor, vader van de Gnostische Anthropologie

E.M. Samael Aun Weor, vader van de Gnostische Anthropologie 850 480 VOPUS Editorial

De E.M. Samael Aun Weor, antropoloog en hedendaags socioloog, was een geboren onderzoeker. Hij wijdde heel zijn leven aan het bestuderen van de grote waarheden die de verscheidene beschavingen de mensheid in verschillende vormen hebben nagelaten: filosofie, religie, kunst en wetenschap.

Hij werd fysiek geboren op 6 maart 1917 in de stad Bogota, Colombia.

Al vanaf de eerste maanden van zijn bestaan ervaarde hij een enorme spirituele rusteloosheid. Hij werd onderwezen in de officiële religie van zijn stad, en voelde eerbied en respect voor al het mystieke.

Op 9-jarige leeftijd behoorde hij tot een zekere religie waarin hij verplicht was de Heilige Geschriften en het Latijn te bestuderen. Als kleine jongen verliet hij zijn thuis om het pad van het leven te betreden, en zo begon hij te graven naar het Geheime Pad.

Op 12-jarige leeftijd bestudeerde en onderzocht hij het spiritisme en bestudeerde hij talloze werken van metafysica, waarin hij, met grote gedrevenheid, geweldige resultaten behaalt. Op erg jonge leeftijd reisde hij door verschillende regio’s van de wereld, zonder de interesse te verliezen in zijn verscheidene filosofische, metafysische, psychologische en wetenschappelijke vragen. 

Op 16-jarige leeftijd analyseerde hij, met oneindig verlangen, de kwesties van de geest door de lens van de moderne wetenschap.

Goedgemanierd en zonder oefening in openbaar spreken, begon hij op 17-jarige leeftijd lezingen te geven in de Theosofische Sociëteit. Later wijdde hij zich aan het beoefenen van de Raja-yoga, Bhakti-yoga, Karma-yoga, Jnana-yoga, etc.

Op 18-jarige leeftijd betrad hij de school van de oude Rozenkruisers, een eerbiedwaardig instituut dat werd gesponsord door Dr. Krumm Heller (E.M. Huiracocha).

Bedolven onder de theorieën verlangde hij er enkel naar zijn oude pad weer te vinden, “het pad van het scherp van de snede”. Op 19-jarige leeftijd besloot hij van theorieën over te gaan naar praktijk, en hij ervaarde driemaal wat in het Oosten de “verlichtende leegte” wordt genoemd, wat een onvergetelijke indruk achterliet in zijn psyche en zijn ziel.

Hij was 28 jaar oud toen hij trouwde met de vrouw die hij liefkozend “negrita” noemde.

In 1958 wist hij drie belangrijke spirituele bewegingen te verenigen als AGLA (Acción Gnóstica Libertadora de Amerindia).

Op 33-jarige leeftijd werd hij de gigantische taak toevertrouwd om op enorme schaal de Gnosis te openbaren. Het lot bracht hem vervolgens naar het noorden, hij reisde landen door als Panama, Costa Rica, El Salvador, etc., om zich ten slotte te vestigen in Mexico Stad, waar hij zijn leermethodes compleet hervormde en het Wereld Hoofdkwartier van de grote Internationale Gnostische Beweging vestigde.

Op 24 december 1977, op 60-jarige leeftijd, desincarneerde de E.M. Samael Aun Weor.

Op Samael.org kunt u een uitgebreidere biografie vinden geschreven door zijn trouwe discipel, de E.M. Kwen Khan Ku.

Visita Samael.org para encontrar una biografía más extensa, escrita por su fiel discípulo el V.M. Kwen Khan Khu