Stilla det mentala sinnet med hjälp av en koan

Stilla det mentala sinnet med hjälp av en koan

Stilla det mentala sinnet med hjälp av en koan 850 480 V.M. Samael Aun Weor

På en plats där ingen kan störa honom/henne ska den troende låta sina muskler slappna av helt och hållet.

Man ska observera sitt psyke noggrant, och eftersträva att alla dessa ”tankefåglar”, som flyger hit och dit oupphörligen, börjar försvinna.

Den studerande bör inte av någon anledning glömma hur lätt det är att identifiera sig med det mentala sinnet. Att med fast blick se på de egoistiska tankarna är att på ett dödligt sätt falla för hennes mäktiga blick, Medusas förstenande blick.

När den troende känner sig beredd kan man börja genomföra en koan övning. Man bör fråga sitt eget mentala sinne följande: ”Om alla saker reduceras till enheten, vad reduceras enheten till?”.

Eleven bör fixera denna fråga och inte tillåta det mentala sinnet att ha undanflykter, undvikanden, distraktioner, etc. Det kommer att försöka pålägga sitt simpla kriterium, sin fördärvbringande vilja: Vilddjurets makt…

Om man tillåter det att hålla i tyglarna, då har vi försäkrat oss om ett misslyckande.

Den studerande ska utan uppehåll hamra denna fråga i sitt eget mentala sinne, tvinga det att svara.

Om man lyckas med att trötta ut det, då kommer den troende att segra och kommer att experimentera det som ligger långt bortom det mentala sinnet, det som är det Reella…

Samael Aun Weor
För ett fåtal, kapitel ”Sunyata”
Stilla det mentala sinnet med hjälp av en koan