Smirivanje pameti uz pomoć Koana

Smirivanje pameti uz pomoć Koana

Smirivanje pameti uz pomoć Koana 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Učenik će biti na mestu na kome ga niko ne može uznemiravati, pustiće tako da se svi njegovi mišići sasvim opuste.

Pažljivo ćete posmatrati svoju psihu, vodeći računa da sve one misli-ptice koje neprestano lete nestaju.

Učenik ni u kom slučaju ne bi smeo da zaboravi kako je lako identifikovati se sa umom. Zagledati se u sebične misli znači smrtno pasti pred njen moćan pogled, okamenjeni pogled Meduze.

Kada se učenik smatra spremnim, počeće sa realizacijom vežbe KOANA. Treba da upita svoju sopstvenu pamet sledeće: „Ako se sve stvari svode na jedinicu, na šta se onda svodi jedinica?“

Učenik treba da fiksira ovo pitanje i da ne dozvoli pameti bekstvo, izbegavanja, ometanja, itd. Ona će pokušati da uspostavi svoje podle kriterijume, svoju zlu volju: snagu zveri…

Ako dopustite da ona drži uzde, propast je osigurana.

Student će sa ovim maltretirati bez zastoja svoju pamet, obavezujući ga da odgovori.

Ako uspe da je zamori, devotan će pobediti i moći će iskusiti ono što je onostrano pameti, ono što je Realno.

Samael Aun Weor
Za malobrojne, poglavlje «Sunyata»
Smirivanje pameti uz pomoć Koana