Guido Reni, Kvinna med duvor / Bön till den Gudomliga Modern för förståelsen av Jaget

Bön till den Gudomliga Modern för förståelsen av Jaget

Bön till den Gudomliga Modern för förståelsen av Jaget 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Eleven ska lära sig att be sin Djupa Inre Moder om hjälp för förståelsen av de energetiska väsenden som personifierar hans/hennes psykologiska defekter.

Först och främst ska man sittandes i en bekväm fåtölj göra en djup analys av den av sina psykologiska defekter som mest besvärar oss. Om det, till exempel, skulle handla om en defekt av vrede, ska man analysera situationer där denna defekt har yttrat sig, och man uppmärksammar vredesyttringarna i alla center i sin maskin. Man analyserar de tankar som detta jag genererar, de emotioner som är utmärkande, det felaktiga beteende som det framkallar, dess yttringar i det instinktiva centret och i det sexuella centret.

Vad som är viktigt är att den studerande känner smärta och ångerfullhet på grund av det sätt att tänka, känna och agera som man har på grund av de defekter som finns inhysta i hans/hennes psyke.

När man väl har gjort denna reflektion, ska den studerande åkalla sin Gudomliga Moder, genom att använda mantrat SOLO SIGI SIG, vilket uttalas på detta sätt:

SSSSSÅÅÅÅÅÅLLLLLLOOOOO…SSSSSSIIIIICHIIIII…SSSSSSIIIIICH…

Man vokaliserar bokstav för bokstav, genom att förlänga ljudet av varje bokstav, så som vi har visat här. Det viktiga är att förlänga ljudet från varje vokal. Vokalen S är som ett milt och rogivande väsande.

Den studerande ska med enkla ord be henne om ljus, förståelse och död i de psykologiska defekter som man just har analyserat. Därefter ska den studerande förbli med det mentala sinnet i stillhet, i djup meditation. På så vis kommer förståelsen av hans/hennes felaktiga psykologiska tillstånd att uppstå på ett naturligt sätt.

Man går tillväga på samma sätt när det gäller varje annan psykologisk defekt, oavsett vilken den är (stolthet, fåfänga, vällust, frosseri, högmod, lättja, etc., etc.).

Samael Aun Weor
Eldrosen, kapitel 31
Bön till den Gudomliga Modern för förståelsen av Jaget