Psykoanalysen - V.M. Samael Aun Weor

Psykoanalysen

Psykoanalysen 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Didaktiken för att lära känna och eliminera de positiva och negativa värden som vi bär inom oss, existerar, och den kallas inre Psykoanalys.

Det är nödvändigt att tillgripa den inre psykoanalysen. När man tillgriper den inre psykoanalysen för att lära känna vissa defekter av psykologisk karaktär, uppstår en stor svårighet; jag vill på ett emfatiskt sätt referera till motöverföringen.

Man kan utforska sig själv, man kan vända sig inåt, men när manförsökergöradetta, uppstårsvårighetenmedmotöverföringen. Men lösningen ligger i att överföra vår uppmärksamhet inåt, med avsikt att utforska oss själva, för att lära känna och eliminera de negativa värden som skadar oss psykologiskt, i det sociala, i det ekonomiska, i det politiska och till och med i det andliga.

Jag upprepar; när man försöker vända sig inåt för att utforska sig själv, för att lära känna sig själv, uppstår olyckligtvis genast en motöverföring. Motöverföringen är en kraft som försvårar inåtvändandet. Om inte motöverföringen fanns, skulle inåtvändandet vara enklare.

Vi behöver den inre psykoanalysen, vi behöver göra en inre självutforskning, för att verkligen lära känna oss själva. Homo Nosce Te Ipsum. Människa lär känna dig själv och du kommer att lära känna Universum och Gudarna.

När man känner sig själv kan man förändras. Så länge som man inte känner sig själv, visar sig varje förändring vara subjektiv. Men framför allt behöver vi självanalysen. Hur skulle man kunna övervinna motöverföringens kraft, som försvårar den inre psykoanalysen eller självanalysen? Detta skulle endast vara möjligt genom transaktionsanalysen och strukturanalysen.

När vi tillgriper strukturanalysen, lär vi känna dessa psykologiska strukturer som försvårar och omöjliggör den inre introspektionen; genom att lära känna dessa strukturer förstår vi dem, och genom att förstå dem kan vi därmed övervinna hindret.

Men vi behöver någonting mer, vi behöver även transaktionsanalysen. Det finns banktransaktioner, kommersiella transaktioner, etc., på samma sätt som det finns psykologiska transaktioner.

De olika psykiska element som vi bär i vårt inre, utsätts för transaktioner, för utbyte, för strider, för positionsförändringar, etc. De är inte något orörligt, de befinner sig alltid i ett tillstånd av rörelse.

När man, genom transaktionsanalysen, lär känna de olika psykologiska processerna, de olika strukturerna, då upphör svårigheterna för den psykologiska introspektionen. Därefter genomför man utforskningen av sig själv med största framgång.

Den som uppnår en fullständig självutforskning av en eller annan defekt, oavsett om det är för att lära känna vreden, eller för att lära känna girigheten, vällusten, lättjan, frosseriet, etc., kan genomföra fantastiska psykologiska framsteg.

För att uppnå en fullständig självutforskning, måste vi börja med att frånskilja den defekt som vi vill eliminera från oss själva, för att senare kunna upplösa denna.

En desintegrerad defekt befriar ett visst procenttal av den själsliga Essensen. Allt eftersom vi desintegrerar vart och ett av våra falska värden, med andra ord, våra defekter, kommer den psykiska Essensen som är instängd i oss att befrias, och slutligen, kommer den psykologiska Essens, som är fullständigt befriad, att förändra oss radikalt. Det kommer att vara exakt vid det tillfället som Varats eviga värden uttrycker sig genom oss. Utom all fråga, skulle detta vara underbart, inte enbart för oss själva utan för mänskligheten.

När man har klarat av att förinta eller upplösa de negativa värdena, kommer vi att respektera oss själva och andra, genom att förvandla oss själva till en källa av godhet för alla, en fullkomlig, medveten och underbar varelse.

Den mystiska självbilden hos en vaken människa, kommer till följd därav, att ge upphov till den perfekta bilden av en ädel samhällsmedborgare. Omständigheterna omkring henne kommer även att bli fördelaktiga i alla bemärkelser, hon kommer att bli en gyllene länk i den stora gyllene universella Livskedjan. Hon kommer att vara ett exempel för alla, en glädjekälla för många varelser, en upplyst i ordets mest transcendentala bemärkelse, någon som kommer att njuta av en kontinuerlig och ljuvlig extas.

Dialektikens Revolution, kapitel III, “Psykoanalysen”
Samael Aun Weor