Bönen Fader Vår

Bönen Fader Vår 850 480 Universal
Bönen Fader Vår är den mest storslagna magiska kraften för att väcka hjärtats chakra. Att be är att konversera med Gud. Fader Vår tjänar till att konversera med Gud. Eleven ska lägga sig bekvämt i sin säng. Han/hon ska avlägsna alla slags jordiska bekymmer från sitt mentala sinne och sedan, mycket långsamt, ska han/hon meditera i flera timmar över vart och ett av orden och var och en av meningarna i Fader Vår såsom om man försökte konversera med Fadern, som är i himlarna. Under denna praktik bör eleven slumra in djupt. I drömvisioner kommer Fadern som är i himlarna att visa sig för eleven, och eleven kommer att kunna konversera med Honom på ett familjärt sätt. Fadern kommer att låta eleven se vissa visioner som eleven bör lära sig att tyda med hjärtat. Det är på så vis som alla elever kan konversera med Gud. Fader vår som är i himlarna, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja såsom i himlarna så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta de som står i skuld till oss. Låt oss inte falla för frestelsen, utan befria oss ifrån det som är ont och från varje fara. För riket är ditt och makten och äran och kraften. I evigheternas evighet. Amen. Amen. Amen.

Samael Aun Weor
Muntlig tradition

*

code