Meditation över Kether med hjälp av mantrat ”PANDER” och av Ängeln Metratón

Meditation över Kether med hjälp av mantrat ”PANDER” och av Ängeln Metratón 850 480 Universal
Mantrat PANDER tillåter oss att nå fram till den Gamle av Dagarna. Detta är möjligt genom den djupa meditationen. I Atziuths värld finns det ett underbart tempel där man visar oss den majestätiska närvaron av den Gamle av Dagarna. Den Gamle av Dagarna bor i Kethers värld, härskaren över denna värld är Ängeln Metraton. Denna ängel var Profeten Enok, med hans hjälp kan vi gå in i Kethers värld. Den elev som önskar tränga in i Kethers värld under sina tillstånd av djup meditation ber till Ängeln Metraton och kommer att få hjälp.

Samael Aun Weor
Gammal handbok för diffusor