Razvijanje Intuicije

Razvijanje Intuicije 850 480 Universal
Molitva OČE NAŠ je magična moć, najgrandioznija za buđenje čakre srca. Molitva je razgovor sa Bogom. Molitva Gospodnja služi za razgovor sa Bogom. Učenik će leći u svoju komotnu postelju. Udaljiće iz svoje pameti sve vrste ovozemaljskih preokupacija, i kasnije, meditiraće satima na svaku reč i frazu iz „Oče naš“, kao da pokušava da komunicira sa Ocem koji je na nebesima. Za vreme ove praktike učenik treba da duboko zadrema. U viziji sna, OTAC koji je na nebesima će se pojaviti pred učenikom, a učenik će moći sa njim da intimno razgovara. OTAC može da učini da dâ učeniku nekoliko vizija koje učenik treba da razume srcem. Na ovaj način svi učenici mogu razgovarati sa BOGOM. „Oče naš koji si na nebesima. Neka se sveti Ime tvoje. Neka dođe Carstvo tvoje. Neka bude volja tvoja, kako na Nebu tako i na Zemlji. Hleb naš nasušni, daj nam danas. I oprosti nama dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne ostavi nas da padamo u iskušenje, nego nas izbavi Gospode od svakog zla. Jer je tvoje carstvo moći, slave i sile. Za vek vekova. Amin. Amin. Amin.“

Samael Aun Weor
Usmeno predanje

*

code