Den Heliga Åttan och Tibets Heliga Orden

Praktik med den Heliga Åttan och Tibets Heliga Orden

Praktik med den Heliga Åttan och Tibets Heliga Orden 850 480 Universal

Innan man somnar, liggande i sin säng, ska eleven genomföra följande praktik:

Låt det mentala sinnet bli stilla och tyst, slumra in under det att du tänker på figuren av den heliga åttan – oändligheten, på det sätt som den representeras på den intilliggande bilden. Gör teckningar över hjärtat i enlighet med den föregående beskrivningen. Låt nämnda figur sjunka ned i ditt Medvetande, förbli sedan i tystnad utan att tänka på något.

På så vis kommer du efter en viss tid att Väcka Medvetandet i den region som kallas astralvärlden.

Det Heliga åttan är en mycket viktig och intressant symbol, den innesluter, definierar och förbinder de magnetiska strömmar som etableras mellan den Jordiska Människan och den Andliga. Detta tecken förenar och separerar alla element som styrs av den atomenergin, om man med långfingret, pekfingret och tummen tecknar det över ytan av hjärtats plexus.

En kort stund innan eleven lägger sig för att göra praktiken, bör man, av hela sitt hjärta och av hela sin själ, åkalla den Stora Regenten av Tibets Heliga Orden, Bhagavan Aclaiva. Denna Orden är den mäktigaste i hela den orientaliska traditionen. Den består av 201 medlemmar, den högsta staben utgörs av 72 brahamaner.

Bagavan Aclaiva kommer att hjälpa er att gå ut medvetet i astralkroppen. Åkalla honom när ni håller på att meditera med oändlighetens heliga tecken. En av dessa nätter, vilken som helst, kommer ni att bli kallade från Templet i Himalaya. Där kommer ni att underkastas sju prövningar. Där kommer man att lära er den Hemliga Vetenskapen.

Samael Aun Weor
Esoterisk Kurs i Kabbala, kapitel 1