Rugăciunea „Tatăl Nostru”

Rugăciunea „Tatăl Nostru” 850 480 Universal
Rugăciunea Tatăl nostru este cea mai grandioasă putere magică pentru a trezi chakra inimii. A te ruga înseamnă a vorbi cu Dumnezeu. Tatăl nostru se folosește pentru a conversa cu Dumnezeu. Discipolul se va întinde în patul său în mod comod. Va îndepărta din mintea sa orice fel de preocupări pământești, iar apoi foarte lent, va medita timp de ore întregi la fiecare dintre cuvintele și frazele rugăciunii „Tatăl Nostru” ca și cum ar încerca să converseze cu Tatăl care se află în ceruri. Pe parcursul practicii discipolul trebuie să adoarmă în mod profund. Prin intermediul viselor, Tatăl care este în ceruri i se va înfățișa discipolului, iar discipolul va putea conversa cu El în mod familiar. Tatăl va putea să îi arate discipolului diverse imagini pe care acesta trebuie să învețe să le interpreteze cu inima. Acesta este modul în care toți discipolii pot conversa cu Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău! Vie la noi împărăția ta! Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ! Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi! Iartă-ne nouă datoriile noastre, așa cum și noi iertăm datornicilor noștri! Și nu ne lăsa pe noi să cădem în ispită, ci ne liberează de orice rău și de orice pericol! Pentru că a ta este împărăția puterii, a slavei și a forței! În vecii vecilor! Amen! Amen! Amen!

Samael Aun Weor
Tradiție orală

*

code