A Miatyánk imádsága - Universal

A Miatyánk imádsága

A Miatyánk imádsága 850 480 Universal

A Miatyánk imádsága a legnagyszerűbb mágikus erő a szív-csakra felébresztésére. Imádkozni azt jelenti, Istennel beszélgetni. A Miatyánk arra szolgál, hogy beszélgessünk Istennel. A tanítvány kényelmesen elhelyezkedik az ágyában. Minden típusú földi aggodalomtól megszabadítja elméjét, és aztán lassan meditálni fog órákon keresztül a Miatyánk minden szaván és mondatán, mintha beszélgetni szeretne az Atyával, aki a mennyekben van. Ezen gyakorlat alatt a tanítványnak mélyen el kell aludnia. Az álom látomásaiban, az Atya, aki a mennyekben van, fel fog tűnni a tanítvány számára és a tanítvány családiasan képes lesz Vele elbeszélgetni. Az Atya képes lesz bizonyos víziókat megláttatni a tanítvánnyal, amelyeket a tanítványnak meg kell tanulnia értelmezni a szívvel. Így hát minden tanítvány képes társalogni Istennel. Miatyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy legyen a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne engedd, hogy kísértésbe essünk és szabadíts meg minden rossztól és minden veszélytől. Mert tiéd a hatalom, a dicsőség és az erő országa. Most és mindörökké. Ámen. Ámen. Ámen.

Szóbeli hagyomány