Gnostička etika i sociologija

Gnostička etika i sociologija 1593 896 V.M. Samael Aun Weor
Gnostička etika i sociologija

Ovo delo predstavlja istinski napor radi korenitog rešavanja ljudskih problema uopšte i specijalno ekonomskih i društvenih problema koji nas preplavljuju. Čitalac će naći na ovim stranicama istinsku sociološku analizu, obavljenu pod svetlom večne etike, koja će doprineti razjašnjenju problema egzistencije, sa ciljem da se dotakne dostojanstvo i veličanstvo na koje ima pravo, kao deo kreacije.