Γνωστική Ηθική και Κοινωνιολογία

Γνωστική Ηθική και Κοινωνιολογία 1593 896 V.M. Samael Aun Weor
Γνωστική Ηθική και Κοινωνιολογία

Αυτό το έργο αποτελεί μια αληθινή προσπάθεια για την ριζική λύση των γενικών ανθρώπινων προβλημάτων και ειδικά των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που τόσο μας καταπιέζουν. Ο αναγνώστης θα βρει σε αυτές τις σελίδες μια αυθεντική κοινωνιολογική ανάλυση, φτιαγμένη υπό το φως της αιώνιας ηθικής, που θα συμβάλλει στην διαλεύκανση του προβλήματος της ύπαρξης προκειμένου να μπορέσει να φτάσει στην αξιοπρέπεια και το μεγαλείο που δικαιούται ως μέρος της δημιουργίας.