La infancia - Alba

Barndomen

Barndomen 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner:

Det gläder mig att förmedla till er den esoteriska beskriviningen beträffande denna gravyr som på sin epok benämndes som:

BARNDOMEN – GRYNINGEN

Denna gravyr förverkligades av en konstnär kallad Hieronymus Wierix, som levde i Amberes ─Belgien ─ mellan åren 1553 och 1619. Hans arbete har verkligen innehåll som det är mödan värt att granska så att vi får kännedom, inte bara om de själsliga intressena under epoken, utan även för göra mänskligheten uppmärksam på intressanta saker. 

Den mest råa verkligheten säger oss att vårt liv är en pilgrimsfärd som just precis börjar i vår barndom och, i likhet med andra åldrar som vi kommer att genomleva, är den omgiven av olika omständigheter som konstnären ville återspegla i detta verk.

Även om det kan förefalla oss vara mycket underligt att se en kvinna som instället för två bröst eller byster istället har sammanlagt fem, vilket  man vill representera med denna dam är de fem aspekterna av den Kosmiska Modern som ger näring åt skapelsens alla former. Hon är vår Moderjungfru. Det är Hon som som tar oss till världen när tiden är inne och vid vid rätt tidpunkt, och det är anledningen till att det visar sig en annan kvinna vid hennes sida som vid sina ben bär på en säck med många mynt. Denna andra kvinna är en representation av karma, som har med sig till oss, i vår existens, bestämda dharmiska värden -belöningar- eller karma-bestraffningar-. Det är skälet till att denna kvinna med mynten åtföljs av det latinska ordet SICVRITAS, som vill peka på säkerhet, beskydd, hälsa, den rikedom eller den fattigdom som vi kommer att leva i under vår väg.  

Det är intressant att denna kvinna med mynten bär på ett fat eller ett litet fat som har en bas somo m det skulle handla om den kosmiska vågens skålar. Det är också denna kvinna som bär en amfora i sin andra hand. Denna amfora innehåller livets vatten som avgör de värden av Bobbin-Kandelnost som kommer att hjälpa oss eller ej att uthärda förändringarna på vår pilgrimsfärd beroende på användningen av dessa värden.

Ovanför den Gudomliga Modern som vi redan har förklarat, observerar vi ordet NATVRA som anspelar på naturen och dess varierande yttringar.

Från den Gudomliga Fruns bröst kommer det flöden strömmar av mjölk för att visa oss att Hon ger näring till de tre rikena: djur-, växt- och människoriket. Av den anledningen skyndar sig barn hjortar och andra varelser att i sina munnar fånga upp den värdefulla vätskan som ger liv.

Bakom dessa två kvinnor som vi just har beskrivit framträder den kärra som transporterar dem. Sällsamt nog, som om det inte kunde vara på något annat sätt, bär denna kärra ordet GRYNING inskrivet. Dett ord måste vi tolka som gryningen till vår existens.

På denna kärra ser man några lekande barn, eftersom vi i vår barndom verkligen endast vill leka. Vi är ännu inte stressade av de problem vilka senare, allt eftersom vi växer upp, kommer att överbelasta oss i våra eget liv.

Bakom dessa barn observerar vi en annan ung flicka som bär det latinska ordet INOCENTIA över sitt huvud och, vänner, det är så att, i vår barndom åtnjuter vi oskuldsfullheten eftersom de psykologiska aggregaten ännu inte kontrollerar vår organiska maskin och vårt psyke.

På de högra sidan av representationen av oskuldsfullheten framträder en häst som bär det latinska ordet PAX över sitt huvud. Detta symboliserar den frid som barnen åtnjuter och alla de som har lyckats återfå oskuldsfullheten genom ett fruktbart psykologiskt arbete som de har genomfört med sig själva. Denna häst som tidigare nämnts bär en lagerbladskrona på sitt huvud för att visa oss att friden är den underbara gåva som åtnjuts av alla de som har eliminerat det DJURISKA EGOT.

På den vänstra sidan om den kvinna som symboliserar oskuldsfullheten ser vi en Annan som är dekorerad med det latisnak  ordet CASTITAS. Utom all fråga, syftar detta ord på den legitima kyskheten i kropp och själ, som uppnås av de tappra själarna, som söker efter Varat. Utan kyskhet i det mentala sinnet, i hjärtat och i sexualiteten visar det sig vara omöjligt att gå in i det Onämnbaras Rike, så står det skrivet.  

Det är märkligt att lägga märke till att kvinnorna som representerar oskuldsfullheten och kyskheten är förenade genom lagerblad. Detta förebådar att dessa dygder kommer att leda oss till en esoterisk seger eller en hermetisk seger.

Om vi nu återgår till den kvinna som med sin modersmjölk ger näring till Naturens varelser, kan vi observera, vid sidan av henne och bakom henne, en trubadur som spelar luta. Denna herre åtföljs på denna gravyr av det latinska ordetLAETITIA, vilket ska översättas som tröst’, ‘glädje. Detta ord påminner oss om den bibliska meningen som säger oss: «Det finns större glödje i himlen för en syndare som ångrar sig än för tusen rättfärdiga som inte har något att ångra sig för». Låt oss reflektera över dessa saker, högt skattade läsare.

Framför denna kärre går ett barn, som bär på en banderoll, beslutsamt framåt. Detta barn representerar Adepterna som har lyckats ge vittnesmål om det inre Stora Verket och därför bär de på en banderoll eller med en banderoll eller en fana.

I centrum av gravyren, på avstånd, kan vi lägga märke till ett slott som är den filosofiska hemvisten till vår inre konung.

Vi bör inte heller förbise den man som är nära kärrans hjul och förefaller stående på knä inför Gud ångerfull för att ha slösat bort sitt liv på vagheter. Det är anledningen till att vi ser en piska nära honom med vilken han, med säkerhet, har piskat sig själv för att söka förlåtelse från VARAT.

Slutligen, tålmodiga läsare, har vi här det uppenbara beviset enligt vilket en stor del av esoteriken ännu -under Medeltidens sekel- visades för offentligheten av esoteriska eller hermetiska konstnärer, men, desvärre, allt täckt av hermetismens slöja.

Det finns en slutlig fras som åtföljer vår studie och det är följande:

«Aurorae similis cum sit primeval Juventus aetati merito prime quae vindice nulla sponete sua sine lege fidem, rectumq colebat».

Denna fras bör vi tolka på följande sätt:

‘Ungdomen befinner sig, i likhet med gryingen, i livets första början, såsom en första förmån.

Jag tillägger, slutligen några fraser till er att reflektera över.

«Det finns ingen sak som är värre än att förlora oskuldsfullheten ».
Chateaubriand

«Den stora hemligheten med att vara lycklig är att vara oskuldsfull ».
Focilides

«Föreningen av kärleken och oskuldsfullheten förefaller vara det jordiska paradiset. Det är livets mest angenäma lycka.   ».
Rousseau

«Den starkaste kraften är ett oskuldsfullt hjärta ».
Victor Hugo

«Oskuldsfullheten är alltid omgiven av dess egen glans ».
Massillon

MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM
─‘Min själ prisar Herren’─

KWEN KHAN KHU