Ankomsten av en Avatar

Ankomsten av en Avatar

Ankomsten av en Avatar 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner:

Med enorm glädje förmedlar jag några fraser till er alla som är relaterade till transcendensen för en mänsklighet genom…

…ANKOMSTEN AV EN AVATAR

Vi börjar med att säga:

En Avatar är en gudomlig Ande som, vid ett visst tillfälle och vid en viss tid, sänts av de Solära Hierarkierna, för att hjälpa det mänskliga släktet att finna skapelsens syfte, dess ursprung och vilken kurs som denna mänskliga massa ska ta när den väl avslutat sin vistelse i detta svåra scenario som vi kallar existensen.

En Avatar tar på sig ett oerhört uppdrag, vilket är att, genom att utgå från noll,  utbilda de mänskliga raserna i det som har att göra med deras moral, deras etik, deras andlighet och upptäckandet  och efterlevnaden av alla lagar som styr i naturen, kosmos och universum. För att vara Avatar behövs det därför att han själv har ackumulerat väldigt många lärdomar genom att ha arbetat för andra mänskligheter i tidigare MAHA-MANVANTARAS…

En Avatar kommer att instrueras direkt av de Solära Hierarkierna och av sin egen inre Kristus för att kunna förmedla ett evangelium som förklarar alla de eviga sanningar som det tidigare har undervisats om men vilka, olyckligtvis, aldrig har blivit förstådda. Detta kräver mycket tålamod och ihärdighet.

En Avatar skulle aldrig begå misstaget att skryta över den visdom som hans VARA har skänkt honom under tidens gång, eftersom det skulle innebära att hans gudomliga Mästerskap aldrig blivit fulländat. En Avatar skulle alltid fortsätta vidare, under det att han utvecklar sitt verk, trots att humanoid- varelserna belönar honom med olämpligheter, förlöjliganden, otacksamhet, hat, avundsjuka och till och med mordförsök beordrade av själva den mörka hierarki som vi inom ockultismen kallar den SVARTA LOGEN.

En Avatar kommer aldrig att överlämna sina läror i utbyte mot pengar som folkmassorna vill betala honom, trots att han befinner sig mitt i oerhörda behov av olika slag, inklusive mat för dagen.

En Avatar är alltid kapabel att kämpa för att rädda alla själar som, då de är praktiskt taget förlorade, i sista stund, ångrar sig för att ha varit demoner.

En Avatar upphör aldrig att skriva sin undervisning, eftersom han själv är en inkarnation av Ordet och detta Ord är Kristus uttryck genom honom. Och Kristus uppgift är alltid densamma: UPPOFFRINGEN FÖR MÄNSKLIGHETEN.

En Avatar har makt att hjälpa själarna att passera över till den «andra stranden», i ockultisttermer, eftersom han befinner sig över själva den Gudomliga Lagen.

En Avatar bryter aldrig sina heliga Eder och därför skulle han aldrig byta ut sin förstfödslorätt mot en tallrik med linser.

En Avatar kommer alltid att vara tacksam mot sin Guru även om man skulle göra honom till en portvakt till universum.

En Avatar kommer alltid att bli avundad och förrådd av trogna lärjungar, som är arroganta och traktar efter makt och visdom för att vilja blända folkmassorna.

En Avatar gör inte skillnad på den fysiska tredimensionella världen och de andra supradimensionerna i hyperrymden, eftersom hans olooesteskhnoniana vision tillåter honom att vara upplyst i varje sekund av evigheten.

En Avatar är kapabel att stänga inne själva ANTIKRIST för att göra det möjligt för Ljuset att nå fram till de mänskliga Medvetandena och hjälpa dem att vakna från deras tusenåriga hypnos.

Dessa egenskaper, och många andra, har Vattumannens

Avatar, V.M: SAMAEL AUN WEOR, som inte endast är en Avatar, utan även ett Logos, en Kosmosskapare och en Patriark som idag är i ledningen av DEN SOLÄRA MÄNSKLIGHETENS MEDVETNA KRETS, under det att han i denna dunkla och kusliga Kali-Yuga försöker rädda åtminstone hatten på den som håller på att drunkna…

Lovad vare vår Frälsare! ¡Lovad vare Vattumannens Kristus! Lovad vare den mest upphöjde mystikern av det tjugonde seklet och av kommande sekel!

KWEN KHAN KHU