Barn med båge och pil och Guds öga som ser allt

Barn med båge och pil och Guds öga som ser allt 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära läsare:

Med stor glädje skriver jag till er för att tillägna er några ord beträffande denna underbara gravyr som bär titlen …

…BARN MED BÅGE OCH PIL OCH GUDS ÖGA SOM SER ALLT

Barn med båge och pil och Guds öga som ser allt, Bodius, Pia Desideria

Detta konstverk gjordes av Boëtius Adamasz, även kallad Bodius, år 1624. Konstnären levde mellan åren 1580 och 1633. Han var medborgare i Nederländerna. Han arbetade i samarbete med en annan Jesuitbroder kallad Herman Hugo med emblemen till Pia Desideria, en av de mest lästa andaktsböckerna, tryckta i Antwerpen, Belgien. Senare blev hans fyrtiofem gravyrer som integrerade detta verk återanvända på olika sätt.

Det var en av de mest pietistiska verk som var kända i Europa  under 17OO-talet. Det centrala temat i dessa verk var alltid den gudomliga kärleken och den mänskliga själen, och många författare bekräftar att konstnären alltid tyckt om att representera dessa dygder under infantila former, oavsett om de associerades till Eros Cupido eller till Jesusbarnet.

Vi måste komma ihåg att under dessa tider, enligt vad vår Patriark V.M. Samael Aun Weor har lärt oss, levde det i många kloster kristna katoliker som, i hemlighet, ägnade sig åt att genomsöka alkemiska böcker och sökte på ett uppriktigt sätt att självförverkliga sig. Ett bevis på detta var den store Mästaren Rabelais, författare till verket Gargantua och Pantagruel. Vi får heller inte glömma Atanasius Kircher, en stor alkemist på den tiden.

För att direkt ta itu med temat för vår studie, bör vi först observera att det vi högst upp på denna gravyr ser är ett öga på himlen åtföljd av tre pilar och två öron.

Det är uppenbart att de auditiva formerna och ögat representerar Guds krafter, som SER ALLT OCH HÖR ALLT, för det finns inga hemligheter för VARAT varken i himlarna eller på jorden tack vare hans ALLVETENHET och ALLERSTÄDESNÄRVARO.

De tre pilarna som är riktade mot eller siktar mot himlarna symboliserar skapelsens tre ursprungliga krafter och själens längtan på Jorden att vilja lära känna de gudomliga mysterierna. Dessa tre krafter finns därovan, i de högre världarna av Medvetenhet, och därför riktas dessa pilar mot himlen.

När V.M. Samael i sin ZODIAKALKURS avlöjar för oss det astrologiska tecknet för Skytten, förklarar han att den pil som den mänskliga kentauren sänder iväg siktande med den mot himlarna symboliserar den mänskliga varelsens längtan, som måste leda oss ända till himlarna av högsta Medvetenhet. Dessa tre pilar som vi syftar på är en fras som står skriven på latin och som lyder på följande sätt: «Ah, ut nam heu». Översättning: ‘Åh, stackars mig!’.

Och det är förvisso så, illustra läsare, att själen eller det själsembryo som vi bär inom oss är fastkedjad vid Karmalagen, och därför är den, på samma sätt, fastbunden vid Samsaras Hjul. Det är orsaken till våra konstanta lidanden i denna dal av smärta som vi kallar liv.

Vi måste också ta fasta på att de pilar som besitts av den varelse som avspeglas i denna gravyr, utan tvekan, syftar den på de erotiska pilar, utan vilka vår radikala förvandling visar sig vara omöjlig, för att uppnå en tillräcklig andlig mognad som tillåter oss att leva i Faderns Rike. Det är därför som många författare associerar den mänskliga figuren med den mytologiska Eros-Cupido… Där avspeglas det som vår Patriark V.M. Samael Aun Weor betonar för oss när han säger till oss: «Endast genom kärlekens kraft är det möjligt att uppnå vår befrielse». Utan tvekan talar han till oss, inte om den profana kärleken eller den vällustiga pseudokärleken, nej; Han talar till oss om den kärlek som är förbrödrad med döden. Detta måste man förstå mycket väl.

Det sägs att många författare såg själva Jesusbarnet, från den Kristna traditionen, avspeglat i detta barn som avbildas på vår gravyr, och de hade inte misstagit sig, för var och en eller varje person som arbetar i det alkemiska magisteriet kan inkarnera Kristusbarnet, vilken därefter blir man och blir vår individuella Salvador Salvandus, eftersom var och en har sin egen. Detta är den tusenåriga Gnosticismens mysterium.

Observera att man vid sidan av barnet kan se en mask. Denna mask representerar den mänskliga personligheten, det övergående. Vi får inte glömma att ordet personlighet kommer från latin och just precis betyder ‘mask. Genom allt detta bör vi förstå att, inför Gud, inför VARAT, är vi ingenting…

Det faktum är likaledes iögonfallande att se att man i höjd med hjärtat, lätt kan se en pil som visar oss den mänskliga figuren siktande mot himlarna, som om man visade oss att vårt öde  ligger där, i höjderna, i den Stora Verklighetens sköte.

Vår gravyr åtföljs av en fras skriven på latin och som utttrycker för oss:

«Domine, ante te omne desiderium meum, et gemitus meus a te non est absconditus. Salmo 37».

Översättning: ‘Herre, all min önskan är inför dig, och mitt jämmer är inte dolt för dig’.

Jag skänker er nu, mina kära kamrater på vägen, några fraser att ta i beaktan:

«Dygden ger ondskan mer svartsjuka än lasten ».
Euripides

«I skötet av en dygdig människa finns det en Gud ».
Seneca

«Det räcker inte med att ha dygden och inte använda sig av den; det är som att ha en konstfärdighet och inte utöva den ».
Ciceron

«Om dygden vägleder oss, kommer vi att ha turen som följeslagare ».
Ciceron

«Dygden bör vara gemensam för arbetaren och för monarken».
Konfucius

DO UT DES.
─‘Jag ger så att du kan ge’─.

KWEN KHAN KHU