Ängel fastkedjad vid världen

Ängel fastkedjad vid världen 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Högt älskade vänner och kamrater:

Vi fördjupar oss vid detta tillfälle i denna gravyr som gjordes i Antwerpen -Belgien – år 1624.

Denna bär titeln …

…ÄNGEL FASTKEDJAD VID VÄRLDEN

Ängel fastkedjad vid världen Pia Desideria

För att fördjupa oss i studiet av vår gravyr bör vi, först av allt, se centralfiguren i denna, bestående av en änglalik figur som vill stiga upp till himlarna men är fastbunden vid Jorden genom en kedja som håller den fast vid vaderna, och denna kedja är likaledes förenad med ett klot på vilket ett kors blänker. Det är uppenbart att ängeln vill stiga upp till himlarna och att just precis däruppe i himlarna finns det ett annat änglaväsen som inväntar den med öppen famn.

Vad betyder detta?

När vi försöker utforska betydelsen av denna bild finner vi att det finns två förklaringsmöjligheter, nämligen:

  1. Den ängel som tillhör vår centralfigur kan symbolisera en fallen ängel som vill återvända til sin himmelska boning.
  2. Det skulle även kunna handla om en ängel som inte kan stiga upp till sin himmelska hemvist till dess att den inte har fullgjort sitt uppdrag på Jorden.

Vi måste påpeka att klotet i vårt tema alltid, i många gravyrer och målningar, har symboliserat kvicksilverkaoset, utan vilket vårt uppstigande till himlarna av Medvetenhet skulle visa sig vara omöjlig.

För att arbeta med KVICKSILVERKAOSET är det nödvändigt att känna till korsets mysterier, vilket är skälet till att det framträder på det hermetiska klotet. Detta kors representerar föreningen mellan den genererande lingam och den mottagande yoni. Detta är den omtalade nyckel som finns bevarad i Arcanum A.Z.F i det tusenåriga Gnosis.

Lite längre bort i bakgrunden av detta konstverk kan man se en pojke som med sin vänstra hand håller ett instrument som har formen av ett T. Detta instrument har, i sin tur, ett snöre som är förenad med en fågel som vill flyga men är hindrad att göra det. Fågeln som vill flyga symboliserar våra kvicksilvervatten, det flyktiga elementet bland de medeltida alkemisterna. Det visar sig vara omöjligt att återvända till änglastadiet om vi inte arbetar med denna kvicksilvermateria –  säger Gnosis till oss.  

Det instrument som pojken håller i och som har formen av ett T påminner oss, dessutom, om Taukorset bland de forntida egyptierna, vilket symoliserar, på samma sätt, korsningen mellan de båda maskulina och feminina krafterna.Det är överflödigt att säga att i den ordinära världen i våra dagar fungerar det instrument som pojken håller i som en vila för fågeln som, trött på att flyga, inte har någon annan utväg än att återvända till sin ägare. Det är uppenbart att detta visar oss att vi, mycket riktigt, måste bevara vårt Kvicksilver i oss -symboliserat av fågeln. Detta är vad pojken försöker betona när han med sin högra hand pekar såväl på fågeln som på det instrument som han bär i sin vänstra hand.

Utan tvekan väntar de gudomliga makterna på själarnas återvändande till deras ursprungliga utgångspunkt, och detta är vad vi ser där ovan när vi observerar den andra ängeln som inväntar befriandet av den andra som är fastkedjad.  

Denna gravyr åtföljs av en fras på latin som lyder på detta sätt:

«Coarctor autem é duobus; desiderium habens dissolvi et esse cum Christo. ─Ad Philipensis 1:23-24─».

Översättning: ‘Ty jag drages åt båda hållen, då jag väl åstundar att bryta upp och vara hos Kristus.  Att vara hos Kristus vore mycket bättre. Men att jag lever kvar i köttet är för er skull mer av nöden’.

Detta utgör en del av vers 1:23 i Paulus brev till Filipperna.

Jag tillägger nu några fraser till er att reflektera över:

«Vill du upphöra att tillhöra mängden av slavar? Bryt dina kedjor och gör dig av med all fruktan och all trots ».
Epicteto

«Befrielsen kan inte uppnås utom genom perceptionen av identfieringen av den individuella anden med livets Universella Ande ».
Lao-Tse

«Friheten är den största av alla egendomar ».
 Ovidius

«Ingen kan bli fri utan att dessförinnan ha lärt sig att befria andra».
Rabindranath Tagore

«Friheten föregår inte plikten, utan är en konsekvens av denna ».
Kant

NOVUS ORDO SECLORUM.
─‘Åldrarnas nya ordning’─.

Kwen Khan Khu