Avditvs ─‘hörseln’’─

Avditvs ─‘hörseln’’─ 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket kära vänner:

Genom att fortsätta med gravyrerna som visar oss den materiella och andliga betydelsen av våra fem sinnen, gläder det mig att få sända er den här andra bilden av upphovsmannen Adriaen Collaert. Se titeln…

…AVDITVS ─‘HÖRSELN’─

Adriaen Collaert, Avditvs- ‘el oído’
Adriaen Collaert, Avditvs- ‘hörseln’

För att gå in på ämnet, måste jag säga er att upphovsmannen vid detta tillfälle har velat referera till hörselförmågan, på nytt uppvisad som en mänsklig egenskap och därför representerad i form av en vacker kvinna.

Denna dam sitter vid foten av ett träd och spelar på en luta, ett forntida musikinstrument vilket användes för att skapa harmoni vid sammankomster på heliga platser eller vid furstliga högtider. Damen har andra stränginstrument vid sina fötter såsom en fiol, en annan mindre fiol, en lyra och med sin högra fot rör hon vid en kubisk sten. Denna sten representerar de Vises Sten som var så eftertraktad av konstnärerna under Medeltiden, så även av de esoteriska filosoferna.

Det är märkligt att, vid kvinnans sida se, ett rådjur eller en hjort, som förefaller njuta av musiken. Detta rådjur framträder med sina horn vilka tillhör dess natur. Likaledes, mycket nära damen kan vi lägga märke till en ödla, ett mycket litet djur som alkemisterna kallade salamander och beträffande vilket Adepten Fulcanelli talar djupt om i sitt mästerverk De filosofiska boningarna

Närvaron av dessa små djur påminner oss om den fras som betonar att musiken till och med blidkar djuren. Detta sätter oss i förbindelse med myten om Orfeus, som gick ned i helvetna med sin lyra för att rädda sin älskade Euridice och varje fara avvärjde han genom att använda sin lyra. I detta fall framträder lyran, onekligen, associerad med det gyllene ordet hos de självförverkligade Adepterna, vilka öppnar alla portar och avlägsnar alla faror som står i vägen för deras färd, genom att använda det heliga språket.

Längst ned, på bägge sidorna om denna gravyr, observerar vi några bibliska scener. Den ena visar oss Johannes Döparen under en av hans predikningar, uppmanande folket att söka himmelriket. På knä lyssnar hans anhängare till honom under det att de ger honom den betydelsefullhet som omger orden från den store Invigde. Men, översteprästerna som inte accepterar den förnyande lära som Johannes undervisade beträffande V.M Aberamenthos ankomst, befinner sig stående…..

Bland dessa folk finns även de romerska soldater som, på nära håll, övervakade den store Adeptens gärningar genom Pontius Pilatus befallning.

På den andra sidan ser vi därför Adam och Eva utvisade från paradiset och även tillrättavisade av den solara Adepten. Vi får inte glömma att när den mänskliga rasen förlorade sina Heliga Eldar blev den mycket riktigt utvisad från Medvetenhetens rike och den skilde sig från det heliga språket, och förblev buteljerade i Babels Torn där de sociala massorna befinner sig i våra dagar.

Bakom det edeniska paret kan vi observera två träd: kunskapens träd på gott och ont – sexualiteten, och livets träd -Varat.

I den nedre delen av detta konstverk framträder några fraser skrivna på latin och vilka är de följande:

«Avdibus erectis avditv cervus acuto.Naturae munus convenienter habet. Divinis homo sic modulis accommodet aures.Ut recreet verbis mentem animumque sacris».

Översättning:

‘Rådjuret med raka öron, med spetsad hörsel, har på ett lämpligt sätt en naturens gåva. Människan, bör på så vis inrätta öronen efter de gudomliga rytmerna, för att genom de heliga orden uppliva sinnet och själen.

Denna fras som tidigare avslöjats inbjuder oss att KUNNA LYSSNA, något som är mycket oumbärligt för att leva den Hemliga Vägen. Genom att lära sig att dö psykologiskt kommer vi att höra de gudomliga orden från VARAT och från Medvetandet, vilket kommer att leda till fördelar för vårt sinne och för vår själ. Det är på så vis som vi kommer att förvärva det heliga språkets gåva.

Jag lämnar nu några fraser till er för reflektion:

«När allt vi har av moral är klätt i odödlighet, kommer vi bättre att känna vår själs värdighet och höjden av dess egenskaper; vi kommer då att veta vad en ande är ».
Rubén Darío

«Hjärtat och anden är de två vågskålarna. Försänk er ande i studie och ert hjärta kommer att höja sig till himlen ».
Victor Hugo

«Om perceptionens dörrar vore rengjorda skulle allt betraktas som det är: oändligt».
Blake

«Vem kan bli högmodig av de eloger som man tar emot när Homeros sjöng till grodorna och råttorna, Vergilius till humlorna, Favorino till cuartanerna och Luciano till åsnan? ».
Erasmus

«Det finns något som är närmare oss än skriften, nämligen: Ordet från hjärtat från vilket alla skrifter kommer ».
William Penn

¡DEUS VULT!
─‘Gud vill’─.

KWEN KHAN KHU