Avditvs ─‘A hallás’─

Avditvs ─‘A hallás’─ 850 480 Nt. Kwen Khan Khu Mester

Kedves barátaim!

Folytatva az öt érzékszervünk anyagi és szellemi jelentőségét bemutató metszetek leírását, örömmel mutatom be most ezt a másik képet, amelyet Adriaen Collaert készített. Címe…

AVDITVS ─’A HALLÁS’─

Adriaen Collaert, Avditvs - ‘a hallás’
Adriaen Collaert, Avditvs – ‘a hallás’

Megkezdve az elemzést el kell mondanom, hogy a szerző ez alkalommal a hallás képességére akart utalni, amelyet ismét emberi tulajdonságként emelt ki, és ezért egy gyönyörű női alak formájában ábrázolt.

Az említett hölgy egy fa tövében ül és egy lanton játszik, egy ősi hangszeren, amelyet szent helyeken vagy fejedelmi ünnepségeken használtak az összejövetelek összehangolására. A hölgy lábánál más húros hangszerek is vannak, például egy hegedű, egy kisebb hegedű, egy líra, és a jobb lábával megérint egy kockakövet. Ez a kő a Bölcsek Kövét jelképezi, amelyet a Középkor művészei és az ezoterikus filozófusok is annyira áhítottak.

Érdekes, hogy a nő mellett egy szarvas vagy őz látható, amely láthatóan élvezi a zenét. Ez a szarvas a természetére jellemző szarvakkal jelenik meg. Hasonlóképpen, a hölgyhöz szintén nagyon közel egy gyíkot látunk, egy apró állatot, amelyet az alkimisták szalamandrának neveztek, és amelyről az Adeptus Fulcanelli mélyen beszél A filozófiai lakhelyek című nagyszerű művében…

Ezeknek a kis állatoknak a jelenléte emlékeztet bennünket arra a mondásra, amely hangsúlyozza számunkra, hogy a zene még az állatokat is megnyugtatja. Ez kapcsolatba hoz minket Orfeusz mítoszával, aki lírájával az alvilágba szállt le, hogy megmentse szeretett Eurüdikéjét, és lírája segítségével elhárított minden veszélyt. Kétségtelen, hogy ebben az esetben a líra az önmegvalósult Adeptusok arany igéjét jelenti, akik a szent nyelv használatával megnyitnak minden kaput és elhárítanak minden veszélyt, amely zarándoklatuk útjába áll.

Ezen metszet háttérben mindkét oldalon két bibliai jelenetet látunk. Az egyik Keresztelő Jánost mutatja számunkra, amint egyik prédikációjában arra buzdítja az embereket, hogy keressék a mennyek országát. Követői térdelve hallgatják őt, jelentőséget tulajdonítva a nagyszerű beavatott szavainak. Azonban a főpapok állnak, akik nem fogadták el azt a megújító tanítást, amelyet János a Nt. Aberamentho Mester eljöveteléről tanított.

Hasonlóképpen, ezen személyek között jelen vannak a római katonák, akik Poncius Pilátus parancsára szorosan figyelemmel kísérték a nagy Adeptus cselekedeteit.

A másik oldalon Ádámot és Évát látjuk kiűzve a földi paradicsomból, akiket egy szoláris Adeptus is megvádol.

Ne felejtsük el, hogy amikor az emberi faj elvesztette Szent Tüzeit, minden bizonnyal kiűzetett a Tudat birodalmából, és elvált a szent nyelvtől, így bezárulva a Bábeli Toronyba, amelyben mi, napjaink társadalmi tömegei találjuk magunkat.

Az édeni pár mögött a két fát figyelhetünk meg: a jó és a rossz tudásának fáját – a szexualitást – és az élet fáját – a Lényt.

Ennek a műalkotásnak az alján néhány latinul írt mondat található, amelyek a következők:

«Avdibus erectis avditv cervus acuto.Naturae munus convenienter habet. Divinis homo sic modulis accommodet aures. Ut recreet verbis mentem animumque sacris».

Fordítás:

„A hegyes fülű, éles hallású szarvas hozzáillő módon rendelkezik a természet ajándékával. Az ember erősítse hát így füleit az isteni ritmusokra azért, hogy a szent szavakkal élénkítse az elmét és a lelket.

Ez az imént feltárt mondat arra hív minket, hogy TUDJUNK HALLGATNI, ami nagyon is nélkülözhetetlen a Titkos Út megéléséhez. Ahogy megtanulunk pszichológiailag meghalni, úgy fogunk hallgatni a LÉNY és a Tudat isteni szavaira, amelyek mind az elménk, mind a lelkünk javára válnak. Így szerezzük meg a szent nyelv ajándékát.

Hagyok néhány mondatot a reflektációra:

„Amikor minden, amink az erkölcsiségből van, halhatatlansággal lesz felöltöztetve, jobban fogjuk érezni lelkünk méltóságát és tulajdonságainak minőségét; akkor fogjuk tudni, mi a szellem”.
Rubén Darío

„A szív és a lélek a mérleg két serpenyője. Merítsd el a szellemet a tanulásban, és a szíved az égbe emelkedik”.
Victor Hugo

„Ha az érzékelés kapui megtisztulnának, mindent olyannak látnánk, amilyen: végtelennek”.
Blake

„Ki fuvalkodhat fel a neki szóló dicsérettől, amikor Homérosz békákról és egerekről, Vergilius a bögölyről, Glaukosz az igazságtalanságról, Favorinus a váltólázról, Lukianus pedig a szamárról énekelt?”
Erasmus

„Van valami, ami közelebb áll hozzánk, mint a Szentírás, nevezetesen a szív Szava, amelyből minden írás származik.”
William Penn

¡DEUS VULT!
─”Isten úgy akarja”─.

KWEN KHAN KHU