Den eviga kosmiska dualiteten

Den eviga kosmiska dualiteten

Den eviga kosmiska dualiteten 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

LA ETERNA DUALIDAD CÓSMICA 

Gud är man och kvinna på samma gång. 

Iod-Heve och Vau-Heve, 

Och han gav oss den fría viljan för att lära oss att differentiera.

Han skapade Ljuset och Mörkret; 

Dagen för att arbeta och natten för att vila; 

Himlen för de rena och helvetet för de orena; 

Dygden för de kyska och synden för de förtappade; 

Det goda för de saliga och det onda för de osaliga; 

Hälsa under en tid, sjukdom under en annan tid;

Glädjen för att njuta av den, bedrövelsen för att uthärda den; 

Skönheten för att beundra den, fulheten för att reflektera över den; 

Evigheten för de befriade, Samsara för slavarna; 

Kärleken som väldoft, hatet som stank; 

Livet som en skola, döden för att kvalificera oss.

Vi är ett teologiskt binom, gjorda av Själ och Ande.  

Genom karma bestraffar man oss, genom dharma belönar man oss.

Den sanna Människan existerar och det rationella djuret.

Det finns vissa upplysta och många höljda i skugga.

Två rytmer har Universum: Mahaván och Chotaván. 

Vi lever i den Kosmiska Dagen och vi försvinner i den Kosmiska Natten. 

Det ockulta av det ockulta finns och det illusoriska eller profana .

Vi dyrkar sanningen och vi avskyr lögnen.

Det finns tider och tider och hälften av en annan tid.

Bortom all tid har Varandet sin hemvist. 

Oremus… 

KWEN KHAN KHU