Misterija Svete koprene ili Svete marame

Misterija Svete koprene ili Svete marame

Misterija Svete koprene ili Svete marame 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Voljeni čitaoci:

Želim da vam prenesem jednu analizu u pogledu enigme koja obavija:

MISTERIJA SVETE KOPRENE ILI SVETE MARAME!

Vekovima unazad pa sve do danas pokušavalo se da se spozna da li jesteili nije relikvija slavnog sudariumau Torinu istinska sveta relikvija onako kako mnogi ovo tvrde ili kako mnogi nastavljaju da poriču. Veomamnogo naučnika u XIX, XX i XXI veku često su pokušavali da ispituju stvarnu prirodu ovog sudariuma, ili pogrebne koprene i, uprkos činjenici što su koristili izvanredne naučne instrumente, nisu stigli do zaključka, u naučnom intelektualnom svetu, da li je to prevara ili je dobro nameštena laž…

Dakle, usred ovog konceptualnog vrtloga, Gnosticizam sasvim odlučno tvrdi da je dotična koprena REALNA i da ima objašnjenje koje mali intelektualni svet danas ne poznaje, zato što je reč o metafizičkoj pojavi koja je imala trodimenzionalne posledice. Sa ciljem da do vas stigne, braćo i sestre, istinska priroda ove pojave, upoznajem vas sa sledećim:

  1. U prvom redu, Venerabilni Majstor Aberamento – neka se razume: Isus iz Nazareta – bio je i jeste SVETA INDIVIDUA sa veoma mnogo uzvišenosti, zbog toga ga smatramo MAJSTOROM nad MAJSTORIMA i Vrhovnog vođu Belog Bratstva.
  2. Radi ovog cilja treba da dodamo činjenicu da ovo BIĆE nije samo inkarniralo svoje Majstorstvo, već da ono poseduje onih četiri Kaje (Kaya) prema kojima čezne Oslobođeni Majstor, a to su: telo Nirmanakaya, Sambhogakaya, Addikaya i presveto telo Dharmakaya ili Telo Savršenstva. Neka se ovde doda činjenica da je V.M. Aberamento jedan PARAMARTHASATYA, ODNOSNO, JEDAN STANOVNIK Apsoluta koji je odustao, iz ljubavi prema čovečanstvu, od večnog uživanja u nemanifestovanom AIN-u kako bi ostao sa nama da prati tok događaja koje treba da doživi naš svet i ljudska rasa.
  3. U toku via crucis ovog presvetog BIĆA, dok je nosilo krst prema Golgoti, jedna žena po imenu Veronika, smilovala se Inicijatu nad Inicijatima, približila mu se sa ciljem da obriše znoj sa njegovog lica i krv koja je lila iz njegovih slepoočnica zbog trnovite krune koju su mu, na makijavelski način, stavili na glavu. Nakon što je stavila onaj maleni sudarium– kako su ga nazivali Rimljani, a šta u našim danima nazivamo maramicom – na lice Nazarećanina, iznenađeni, ona žena i mnoštvo iz okoline, zapanjeni, opazili su da je na toj maramici ili malom sudariu ostala ubeležena, kao neka fotografija, slika Spasitelja, odnosno Isusa Hrista. Ovo je istorijska činjenica, koju odlučno navode upravo Sveta pisma…

Prema tome, braćo i sestre, ako se ovo dogodilo sa običnom maramicom, zar se ne bi moglo dogoditi i sa platnom koje je prekrivalo telo presvetog Velikog Kabira iz Galileje? Potrebno je da znamo da je ovo izvanredno BIĆE imalo inkarnirani status AIN SOPH PARANISHPANNA. Šta ova stvar predstavlja sa kabalističke tačke gledišta? Dakle, pogledajmo neposredno ono što nam kaže Avatar Ere Vodolije, V.M. Samael Aun Weor, u svom delu TAROT I KABALA:

Unutar čoveka postoji božanski zrak. Ovaj zrak želi da se vrati svojoj Zvezdi koja mu se uvek osmehivala.

Zvezda koja rukovodi našom unutrašnjosti jeste Suprabožanski Atom Apstraktnog Apsolutnog Prostora. Kabalističko ime ovog atoma jeste Sakralno AIN SOPH.

AIN SOPHje naša atomska zvezda. Ova Zvezda sjaji puna slave u Apstraktnom Apsolutnom Prostoru.Dakle, iz ove Zvezde izlazi Keter (Otac), Hokmah (Sin) i Binah (Sveti Duh) svakog čoveka.

AIN SOPH bez svesnosti svoje sreće, nije sreća. Zrak (Duh) je imao mineralnu, vegetalnu i životinjsku svest. Kada se radijus prvi put inkarnirao u divlje i primitivno ljudsko telo, probudio se kao Čovek i bio je samo-svestan svoje sopstvene sreće. Tada je radijus mogao da se vrati Zvezdi koja je rukovodila njegovom unutrašnjosti.

Treba da pravimo specifičnu razliku između AIN SOPHA i AIN SOPHA PARANIŠPANE: u prvom slučaju ne postoji Unutrašnja autorealizacija, ali u drugom postoji.

Svaki Mahatma veoma dobro zna da pre nego što se uđe u Apsolut treba da se otope Solarna tela; onog dana kada se Oslobađamo, ostavljamo, napuštamo sve vehikle. Zašto fabrikujemo Solarna tela? Zašto silazimo u Devetu sferu? Ako treba da napustimo Solarna tela, zašto stvaramo ono što nećemo koristiti? Od svakog od dotičnih Hrističkih vehikala koji se otapaju, ostaje jedan atom seme. Očigledno je da iz tih vehikala ostaju četiri atoma semena.

Nesumnjivo je da ovi atomi odgovaraju Fizičkom, Astralnom, Mentalnom i Kauzalnom telu.Jasno je da se ona četiriatoma semena upijaju u suprabožanski atom AIN SOPH PARANIŠPANU zajedno sa Esencijom, duhovnim principima, zakonima i onim Trima silama. Potom dolazi duboka noć Mahapralaje.

AIN SOPH bez Intimne Autorealizacije ne poseduje ona četiriatoma semena, on je jednostavni atom Apstraktnog Apsolutnog Prostora, samo sa one Tri primarne sile Oca, Sina i Svetog Duha.

Atom jednog Majstora koji se oslobodio vrlo je različit od jednog Atoma AIN SOPHA bez Autorealizacije. U Svanuću jedne Maha-Manvantare jedan autorealizovani duplira svoja tela, ulazeći u aktivnost svoje klice.On poseduje Solarna tela, obnavlja ih ako želi u bilo kom momentu. Činjenica da je fabrikovao ova Tela daje mu Autonomnu Svest.

AIN SOPHkoji poseduje atome semenja može da se inkarnira u trenutku kada poželi, i ostaje odeven Solarnim telima.Kada želi da se manifestuje ispušta ove Solarne atome semenja i pojavljuje se na bilo kom mestu u prostoru.

Ima jedna formula koja definiše sve, a to je: C. O. N. H.

To su četiri Sile, ona četiri Inicijatova Tela. Četiri tela koje oblači Seitet onda kada želi da se manifestuje:

1. C. Karbon: U Alhemiji slovo „C“ simbolizuje Telo Svesne volje, Ugljenik Okultne hemije.

2. O. Oksigen: U Alhemiji slovo „O“ simbolizuje istinsko Mentalno Solarno telo, fabrikovano u Ognjištu Kiklopa, Kiseonik Sakralne hemije.

3. N. Nitrogen: U Alhemiji slovo „N“ simbolizuje autentično Astralno Solarno telo, toliko drugačije od Tela Želje; očigledno je da legitimno Sideralno telo jeste Nitrogen Okultne hemije.

4. H. Hidrogen: U Alhemiji „H“ simbolizuje Fizičko telo, trodimenzionalni vehikl od mesa i kostiju.

U AIN SOPH PARANIŠPANI nalaze se četiri Tela, odatle izviru tela koja Seitet oblači; i fabrikuje ih za tren, odnosno u momentu u kom želi da radi u nekom svetu za dobro čovečanstva, pojavljujući se kao Autorealizovan, Samosvestan Majstor, Gospodar Života i Smrti. Tri primarne sile:Sveta Afirmacija (Otac), Sveta Negacija (Sin) i Sveta Rekoncilijacija (Sveti Duh)manifestuju se posredstvom Atoma C. O. N. (karbon, oksigen, nitrogen); H (Hidrogen) je nezavisna sila od ostale tri, zbog toga je upravo Fizičko telo ono koje služi kao instrumenat Telu Volje, Mentalnom i Astralnom.

Ne preterujemo kada podvlačimo transcendentalnu alhemijsku ideju da AIN SOPH PARANISHPANNA poseduje u samoj svojoj unutrašnjosti ona četiriatoma semena CONH.

Pomoću ova četirialhemijska atoma AIN SOPH PARANISHPANNA rekonstruiše Kola Merkabah, Solarna tela, za ulazak u bilo koji Univerzum onda kada je potrebno.“

Dobro, poštovana braćo i sestre, evo ovde pitanja: šta danas znaju aktuelni naučnici u pogledu okultne hemije? Šta znaju, takođe, o kapacitetu akcije kvantne fizike u odnosu na atomske vehikle jednog Autorealiovanog Bića sa osobinama Isusa iz Nazareta? Šta znaju o fakultetima koji dopuštaju jednom Biću kao što je Veliki Kabir iz Galileje da ostavlja svoj otisak na maramicu ili sudarium ili na Sveto platno??? ODGOVOR: ništa, ništa, ništa!!!

I evo ovde i drugog pitanja: Šta je želeo V.M. Aberamento da razumemo kada je ostavio mulažu svog tela naslikanu na onom svetom platnu nakon svog raspeća? Odgovor: Ono što je želeo ovaj blagosloveni Majstor to je da demonstrira da, čak i nakon njegove prividne smrti, on nastavlja da se prikazuje čovečanstvu u formi u kojoj je želeo…Zbog toga postoje onih četiri atoma semena AIN SOPH PARANISHPANNE, ništa više i ništa manje. I zahvaljujući onim atomima semena mogao je Veliki Majstor iz Galileje da nastavi da podučava tokom jedanaest godina, nakon njegovog raspeća, svoje apostole, diktirajući im ono što danas poznajemo kao PISTIS SOFIJU, monumentalno delo koje je mogao da otkrije samo naš Patrijarh, Samael Aun Weor.

Evo ovde je, braćo i sestre, ova sveta misterija koja prekriva ovu svetu relikviju koja se danas poznaje kao SVETI SUDARIUM.

Ostavljam vam nekoliko fraza radi refleksije:

Strast je ista kao i bol i, slično bolu, prouzrokuje sopstveni objekat. Lakše je vatri da nađe gorivo nego gorivu vatru.“
Unamuno

Samo strasti, velike strasti, mogu da uzdignu dušu na velike poduhvate.“
Didro

Put života je kratak, put slave je večan.“
Cicero

Slava korača toliko uskim putem da samo jedan čovek može ići ispred.“
Šekspir

OMNIA IN DUOBUS, DUO IN UNO, UNOS IN NIHILO.
–Sve se svodi na dualitet, dualitet na jedinicu, a jedinica na ništavilo–
Kwen Khan Khu