Ezoterički traktat teurgije

Ezoterički traktat teurgije 1574 885 V.M. Samael Aun Weor
Ezoterički traktat teurgije

Teurgija je nauka koja čini vezu između ljudskog i božanskog i dopušta nam da se oslonimo na više sile da bismo napredovali na putu prema našem Realnom Biću. Ova spoznaja jeste fundamentalna za nas koji težimo da se vratimo ka našem unutrašnjem dvorcu.

U ovom delu V.M. Samael Aun Weor nam poklanja ovu spoznaju posredstvom Konjuracije onih Sedam, koji je veoma snažni i neophodni instrument za zaštitu od mračnih sila koje napadaju aspirante ka supremnoj mudrosti. I pruža nam svoje obimno iskustvo u svetu ezoterizma, kako fantastičnom tako i realnom, onako kako samo kompletno budna osoba može to da učini.

Onlajn čitanje