Dubine Ljudske Psihologije

Dubine Ljudske Psihologije 1280 720 V.M. Kwen Khan Khu

Osoba koja želi da primi pomoć treba da ima mnogo integriteta, veoma mnogo integriteta, treba da voli mnogo prirodu, uključujući, u okviru prirode, svoje ostale bližnje, ne samo ona tri carstva – mineralno, vegetalno, životinjsko, nego i carstvo, pod znakom navoda, ljudsko.

Treba da bude osoba koja ima čežnje da sama sebe nadmaši, da bi mu te čežnje pomogle da nastavi tamo gde će biti, čineći svoj unutrašnji rad, kako bi se pretvorila u osobu koja bi se mogla realno kvalifikovati kao humanizovana. Trebalo bi da bude osoba sa dubokim osećanjem solidarnosti.

Ne može se stvoriti nova civilizacija ako ne postoji integritet, ljubav prema prirodi i mnogo solidarnosti između raznih bića koja je formiraju.