Misterije Maja

Misterije Maja 1585 891 V.M. Samael Aun Weor
Misterije Maja

Delo koje je namenjeno da bude neophodna karika u lancu spoznaje koja treba da nas vodi ka mudroj interpretaciji ovog naroda koji je osvojio, bez imalo sumnje, mudro ujedinjenje ljudskog sa božanskim: majanska kultura. Ova knjiga praktično sadrži otkrovenja koje je za nas u jednom dobrom času učinio venerabilni Majstor Samael Aun Weor o skrivenim simbolima i porukama u kamenitim skulpturama u Kopanu, Hondurasu.