¡El misterio de la Sábana Santa o Santo Sudario!

Misterul Sfântului Giulgiu sau a Sfintei Năframe!

Misterul Sfântului Giulgiu sau a Sfintei Năframe! 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Îndrăgiți cititori:

Vreau să vă transmit o analiză cu privire la enigma ce înconjoară:

MISTERUL SFÂNTULUI GIULGIU SAU A SFINTEI NĂFRAME!

De secole încoace se încearcă să se cunoască dacă realmente celebrul sudarium din Torino este sau nu o adevărată relicvă sacră așa cum au afirmat mulți și cum alții, la fel de mulți, continuă să nege. O mare cantitate de oameni de știință ai secolelor al XIX-lea, XX-lea și XXI-lea au încercat de foarte multe ori să investigheze adevărata natură a respectivului sudarium sau giulgiu mortuar și, în ciuda faptului de a se fi utilizat instrumente științifice excepționale, nu s-a putut concluziona, în lumea științifică intelectuală, faptul că este vorba de o farsă sau de o minciună bine aranjată…

Astfel, în mijlocul acestei turbulențe conceptuale, Gnosticismul afirmă în mod contondent că respectivul giulgiu este REAL și are o explicație pe care mica lume intelectuală o omite în ziua de astăzi, deoarece este vorba de un fenomen metafizic care a avut repercusiuni tridimensionale. Cu scopul de a ajunge la voi, îndrăgiți prieteni, adevărata natură a acestui fenomen, vă aduc la cunoștință următoarele:

  1. În primul rând, Venerabilul Maestru Aberamentho – a se înțelege: Isus din Nazaret – a fost și este un INDIVID SACRU de foarte multe exaltări, de aceea îl considerăm MAESTRU DE MAEȘTRI și Conducător Suprem al Fraternității Albe.
  2. În acest scop, trebuie să adăugăm faptul că această mare FIINȚĂ nu doar că are încarnată Măiestria sa, ci că aceasta posedă cele patru Kaya la care poate aspira un Maestru Eliberat, adică: corpul Nirmanakaya, cel Sambhogakaya, cel Addikaya și preasfântul Dharmakaya sau Corp de Perfecțiune. Să se adauge la aceasta faptul că V.M. Aberamentho este un PARAMARTHASATYA, adică, un locuitor al Absolutului care a renunțat, din iubire pentru umanitate, la desfătarea eternă a nemanifestatului AIN pentru a rămâne cu noi urmărind cursul evenimentelor pe care trebuie să le trăiască lumea noastră și rasa umană.
  3. Pe parcursul via crucis-ului acestei preasfinte FIINȚE, în timp ce purta crucea care l-ar fi condus la Golgota, o femeie numită Veronica, având milă de acel Inițiat de Inițiați, se apropie de acesta cu scopul de a-i șterge sudoarea de pe chipul lui și sângele care țâșnea de pe tâmplele lui din cauza coroanei de spini care în mod machiavelic fusese așezată pe capul lui. După ce a fost pus acel mic sudarium – așa cum numeau romanii ceea ce în zilele noastre noi numim batistă – pe chipul Nazarineanului, cu surprindere acea femeie și mulțimea care o înconjura au observat înmărmuriți cum pe respectiva batistă sau mic sudarium rămase marcată, ca și cum ar fi fost o fotografie, imaginea Mântuitorului, și anume a Cristului Isus. Acest lucru este istoric, afirmă în mod contondent chiar Sfintele Scripturi…

Așadar, apreciat cititor, dacă acest lucru s-a întâmplat cu o simplă batistă, oare nu s-ar putea întâmpla cu pânza care a acoperit corpul preasfânt al Marelui Kabir din Galileea? Trebuie să știm că această extraordinară FIINȚĂ avea încarnat statutul de AIN SOPH PARANISHPANNA. Ce înseamnă acest lucru din punct de vedere kabalistic? Așadar să vedem în mod direct ceea ce ne spune Avatarul Erei Vărsătorului, V.M. Samael Aun Weor, în opera sa TAROT ȘI KABALĂ:

„În interiorul omului există o rază divină. Acea rază vrea să se întoarcă la Steaua sa care i-a surâs mereu. Steaua ce ghidează interiorul nostru este un atom superdivin al Spațiului Abstract Absolut. Numele kabalistic al acelui atom este AIN SOPH. AIN SOPH este steaua noastră atomică. Acea Stea strălucește plină de glorie în Spațiul Abstract Absolut. Astfel, din acea Stea emană Kether (Tatăl), Chokmah (Fiul) și Binah (Spiritul Sfânt) ai oricărui om.

AIN SOPH fără conștiința propriei sale fericiri, nu este fericire. Raza (Spiritul) a avut conștiință minerală, vegetală și animală. Când s-a încarnat pentru prima oară în corpul uman sălbatic și primitiv, s-a trezit ca Om și a avut auto-conștiință de propria sa fericire. Atunci raza a putut să se întoarcă la Steaua ce ghidează interiorul său.

Trebuie să facem o diferențiere specifică între AIN SOPH și AIN SOPH PARANISHPANNA: în primul caz nu există autorealizare interioară, dar în al doilea da, există. Orice Mahatma știe foarte bine că înainte de a intra în Absolut trebuie să dizolve Corpurile Solare; în ziua în care ne eliberăm, lăsăm, abandonăm toate vehiculele. Pentru ce fabricăm Corpurile Solare? Pentru ce coborâm în a Noua Sferă dacă trebuie să abandonăm Corpurile Solare? Pentru ce să facem ceva ce nu se va folosi? Din fiecare din respectivele vehicule cristice, în momentul când se dizolvă, rămâne un atom sămânță. Este evident că din respectivele vehicule rămân patru atomi sămânță.

Fără îndoială că respectivii atomi corespund corpurilor fizic, astral, mental și cauzal. Este vădit că cei patru atomi sămânță se absorb în interiorul atomului superdivin AIN SOPH PARANISHPANNA împreună cu Esența, cu principii spirituale, cu legi și cu cele trei forțe primare. Apoi vine noaptea profundă a Maha-Pralayei. AIN SOPH fără Autorealizare Intimă nu posedă cei patru atomi sămânță, este un atom simplu al Spațiului Abstract Absolut, doar cu cele trei forțe primare: Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt. Un atom al unui Maestru care s-a eliberat este foarte diferit de un atom AIN SOPH fără Autorealizare. În aurora unei Maha-Manvantare, un autorealizat își dedublează corpurile, intrând în activitate germenii săi. Posedă Corpurile Solare, le restaurează, dacă vrea, în orice moment. Faptul de a fi fabricat acele corpuri îi conferă Conștiință autonomă.

AIN SOPH-ul care posedă atomii sămânță se poate reîncarna în clipa în care dorește, și rămâne înveșmântat cu Corpurile sale Solare. Când vrea să se manifeste emană acei atomi sămânță solari și apare în orice loc din spațiu.

Există o formulă ce definește totul și este aceasta: C. O. N. H.

Sunt patru forțe, cele patru corpuri ale unui Inițiat, patru corpuri cu care se înveșmântează Seitatea atunci când vrea să se manifeste:

  1. C. Carbon: în Alchimie litera „C” simbolizează Corpul Voinței Conștiente, Carbonul chimiei oculte.
  2. O. Oxigen: în Alchimie litera „O” simbolizează adevăratul Corp Mental Solar, fabricat în Forja Ciclopilor, oxigenul chimiei sacre.
  3. N. Nitrogen: în Alchimie litera „N” simbolizează autenticul Corp Astral Solar, atât de diferit de corpul de dorințe; este evident că legitimul corp sideral este nitrogenul chimiei oculte.
  4. H. Hidrogen: în Alchimie „H”-ul simbolizează Corpul Fizic, vehiculul tridimensional din carne și oase.

În AIN SOPH PARANISHPANNA se află cele patru corpuri, de acolo emană corpurile cu care Seitatea se îmbracă și pe care le fabrică instantaneu, adică în momentul în care vrea să lucreze într-o lume pentru binele umanității, apărând ca un Maestru Autorealizat, autoconștient, stăpân al vieții și al morții. Cele trei forțe primare: Sfânta Afirmație (Tatăl), Sfânta Negație (Fiul) și Sfânta Conciliere (Spiritul Sfânt) se manifestă prin intermediul atomilor C.O.N. (carbon, oxigen, nitrogen); H-ul (hidrogenul) este o forță independentă de celelalte trei, drept pentru care Vehiculul Fizic este cel care servește ca și instrument pentru Corpurile Voinței, Mental și Astral.

Nu exagerăm dacă subliniem ideea transcendentală alchimistă că AIN SOPH PARANISHPANNA posedă înăuntrul său însuși cei patru atomi sămânță C. O. N. H.

Cu acești patru atomi alchimici, AIN SOPH PARANISHPANNA reconstruiește carul Merkabah, Corpurile Solare, pentru a intra în orice Univers atunci când este necesar.”

Acum bine, apreciați cititori, iată aici o întrebare: ce știu așa-zișii oameni de știință actuali cu privire la chimia ocultă? Ce știu, deopotrivă, despre capacitatea de acțiune a fizicii cuantice în relație cu vehiculele atomice ale unei Ființe autorealizate cu calitatea unui Isus din Nazaret? Ce știu despre facultățile care îi permit unei Ființe precum Marele Kabir din Galileea să își lase amprenta pe o batistă sau sudarium sau pe o Pânză Sfântă??? RĂSPUNS: nimic, nimic, nimic!!!

Și iată aici o altă întrebare: Ce a vrut să dea de înțeles V.M. Aberamentho lăsându-ne mulajul corpului său plăsmuit pe acea pânză sacră după crucificarea sa? Răspuns: ceea ce a vrut acest binecuvântat Maestru a fost să ne demonstreze că, chiar după aparenta sa moarte, el continua să se arate umanității în forma în care dorea… De aceea există acei patru atomi sămânță ai AIN SOPH PARANISHPANNA, nimic mai mult și nimic mai puțin. Și a fost grație acelor atomi sămânță cum Marele Kabir din Galileea a putut să continuie să îi instruiască timp de unsprezece ani, după crucificarea sa, pe apostolii săi, dictându-le ceea ce astăzi cunoaștem ca PISTIS SOPHIA, operă monumentală care a putut să fie dezvăluită doar de către Patriarhul nostru, Samael Aun Weor.

Iată aici, drag cititor, acest sacru mister care învăluie această sacrosanctă relicvă cunoscută astăzi ca și SFÂNTUL SUDARIUM.

Vă las câteva fraze pentru reflecție:

„Pasiunea este ca și durerea și, asemenea durerii, își creează propriul obiect. Îi este mai ușor focului să găsească combustibil decât combustibilului focul.”
Unamuno

„Doar pasiunile, marile pasiuni, pot eleva sufletul la marile lucruri.”
Diderot

„Cursa vieții este scurtă, cea a gloriei este eternă.”
Cicero

„Gloria pășește pe un drum atât de strâmt că doar un om poate merge în față.”
Shakespeare

OMNIA IN DUOBUS, DUO IN UNO, UNOS IN NIHILO.
─‘Totul se reduce în dualitate, dualitatea în unitate, iar unitatea în neant’─.

FIE CU VOI TOȚI MINUNĂȚIILE SPIRITULUI ÎN VECII VECILOR.
Kwen Khan Khu