Misterija sadržana u Abraksasu

Misterija sadržana u Abraksasu

Misterija sadržana u Abraksasu 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Cenjeni čitaoci:

Ovom prilikom želim da vam prenesem nekoliko refleksija u pogledu:

MISTERIJA SADRŽANA U ABRAKSASU

Pre svega, potrebno je da znamo da je takozvani ABRAKSAS prahrišćanski simbol koji je postojao u prahrišćanskim gnostičkim zajednicama i, onda kada je hrišćanstvo bilo priznato od strane Rimske imperije za vreme Cara Konstantina, rimski generali imali su običaj da imaju na jednom prstu prsten sa figurom ovog mitološkog boga. Po kazivanju ovih generala, ovaj simbol ih je štitio i pomagao za vreme borbe.

Abraksas je konstituisan kao figura sa petlovom glavom, ljudskim trupom i, umesto nogu, ima zmije. U jednoj svojoj ruci drži bič, a u drugoj štit da bi se zaštitio.

Pokušavajući da dešifrujemo ovo božanstvo, sa gnostičke tačke gledišta, reći ćemo da petlova glava predstavlja stanje budnosti prema novini. Sa druge strane, petao je mitološki saputnik Boga Heliosa (Sunca) i svojim pevanjem najavljuje zoru. Drugačije rečeno, Sunce je pridruženo Svesti i Svest će biti ta koja obaveštava dušu o njenim novim buđenjima ili izlazima.

Sa druge strane, ljudsko telo čini aluziju, jasno, na činjenicu da promene koje treba da se proizvedu u Adeptu koji poznaje ove misterije, potrebno je da se realizuju u njegovoj unutrašnjosti.

One dve zmije predstavljaju principe YIN i YANG iz Taoizma i takođe Sumpor i Merkur mudraca koje pominju poznavaoci Ars Magne.

Štit kog nosi Abraksas je aluzija na opreznost koju devotan puta treba stalno da održava pri svakom koraku kojim napreduje.

Bič kog drži u svojoj levoj ruci alegorizuje marsovsku volju kojom želi da udalji i uništi nepoželjne elemente iz naše bolne psihologije.

Više od toga, dobro je da se zna da se ovo božanstvo (Abraksas) pojavljuje kao simbol u kolima koja vuku četiri konja. Kola predstavljaju ljudsko telo smelog avanturiste koji ide da traži vrhovnu realnost, a onih četiri konja koja vuku ona kola označavaju četiri grešna tela, odnosno: Fizičko telo, Astralno telo, Mentalno telo i Kauzalno telo…

Ovih četiri konja isto tako mogu da predstavljaju ona četiri elementa koji konstituišu naš svet: vatru, vazduh, zemlju i vodu.

Čitava ova simboličnost, braćo i sestre, govori nam o veoma snažnoj energiji koju su prvobitni gnostičari upoređivali upravo sa Pleromom (stanje večne ispunjenosti), ali su oni govorili, da isto tako, ova energija može da uzdigne ili stropošta ljudsko biće, jer je njena akcija dualna, odnosno, mogu je iskoristiti sile dobra i sile zla. Ova panorama nam jasno ukazuje da je reč o SEKSUALNOJ ENERGIJI, koja je jedina sposobna da dezintegriše Ja-ove demone i, isto tako, jedina koja može da generiše u Homo sapiensu istinsku nepokolebljivu i svesnu volju (neka se ovde shvati postojanje biča).

Jasno je da stvaralačka energija ponižava ili uzdiže zemaljskog humanoida. Ako TRANSMUTIRA svoje seksualne energije, on se uzdiže i razvija se sa duhovne tačke gledišta. Ako FORNICIRA, on degeneriše i postaje rob čulima i životinjskim Ja-ovima. Evo ovde, dakle, njegova dualnost.

Očevidno, kao spasilačko božanstvo, ABRAKSAS nas poziva da budemo kao stražar za vreme rata sa ciljem da ne dopustimo da nas naš životinjski Ego proždire i da nas vodi ka životinjskoj involuciji.

Istraživač Stephan Hoeller (istraživač Gnoze) donosi nam neke podatke koje ja smatram interesantnim u vezi sa ovom tematikom, da vidimo:

Uprkos činjenici što danas postoji na raspolaganju vrlo malo informacija u vezi sa Abraksasom i što se njegovo ime retko pojavljuje na magičnim papirusima i u nekim gnostičkim tekstovima koji ističu njegovu egipatsku influenciju, ipak biva dosta razumljivo da smatramo Abraksasa kao misterioznu i superiornu arhetipsku figuru u pojedinim oblicima Gnosticizma.

Uzimajući u obzir čisto tehnički interes, može se takođe pomenuti da pojedine Abraksasove poznate amajlije sadrže u donjem delu reč sabao, koja se jasno odnosi na ime Sabaoth, koje znači „vojska“ ili „armija“. Asocijacija Abraksasa sa Sabaothom jasno se manifestuje kao značajna činjenica.“

Setimo se svi činjenice da u Konjuraciji onih Sedam Mudrog Solomona gnostičari zaklinju antitezu Logosa Samaela, čije je ime Andramelek, u sledećem obliku:

„Posredstvom Samaela Sabaotha i u ime Elohima Gibora, udalji se Andramelek“…

Ovom konjuracijom dozivamo anđeoske vojske marsovskog Logosa da se bore protiv onih demonskih sila.

Ovo je ekvivalentnost između Sabaotha, Samaela i Abraksasa…

I, Stephan Hoeller nastavlja kazivajući nam:

Značenje figure Abraksasa pojavljuje se pod novim svetlom onda kada se dešifruje ime u skladu sa principima numerologije, disciplinom koja je bila mnogo cenjena u starom svetu što u okviru judejskih krugova što u onim paganskim.

Numerisanje imena Abraksas (Abraxas) u grčkom jeziku jeste sledeća: Alfa-1, Beta-2, Ro-100, Alfa-1, Xi-60, Sigma-200; ukupno 365.

Jevrejsko numerisanje daje isti rezultat: Aleph-1, Beth-2, Resh-200, Aleph-1, Qoph-100, Aleph-1, Samekh-60; kada se sabire daje 365.

Bilo je sugerisano da broj 365, koji odgovara danima godine, mogao bi predstavljati božanstvo koje guvernira čitavo vreme i posredstvom čije moći vreme je stvoreno i nestvoreno. Non-kreacija vremena (znači budistički napor da se izbegne vlast Boga monstruma Makahale, suverena točka vremena koji ne prestaje da se obrće) jeste zaista gnostička preokupacija. U nekom smislu, moguće je da ga smatramo prepoznatljivim pečatom autentične Gnoze koju su posedovali samo najsavršenije duhovne ili pneumatične individue.

Abraksas, energija Bića koja uopšte vlada, jeste suma ciklusa potreba i, paralelno, ona koja oslobađa čoveka iz agonije svog vremena, onako kao je to definisao Mirče Eliade, iz «terora vremena»…“

A ovaj istraživač, takođe nam naznačuje:

Pored svoje numeričke vrednosti, ime Abraksas ima drugo tajno značenje, imajući u vidu da se sastoji od sedam slova. Ovih sedam slova u vezi su sa sedam zrakova stvaralačkih moći planetarnih sfera, koji u okviru gnostičkih sistema znače kreativnost i, istovremeno, restriktivan karakter kosmosa. Govori se da sedam suverena sveta, čiji su fizički simboli sedam svetih planeta, deluju kao stražari duše i, ponekad, kao njeni tamničari. Ignorantna ili nesvesna individua guvernirana je od strane planeta ili, bolje rečeno, od strane sila i planetarnih psiholoških komplekasa. Na ovaj način, kada gnev nadvlada nesvesnu ili negnostičku individuu, njen personalitet biva preplavljen silom Marsa; neka osoba može da bude zaposednuta Venerom kada se nađe pod čarima jedne romantične želje i druga može da bude pod vlašću znatiželje i pohlepe Merkura, i sve tako, uzastopno.“

Nakon ovih paralelizama, braćo i sestre, stižemo do zdravog zaključka po kom se Abraksas, prvobitna energija Kreacije koja ima svoju korespondenciju u našoj stvaralačkoj energiji, preobražava, u zavisnosti od nedostatka našeg psihološkog rada, u nož koji ubada naše dubine da bi nas isekao na parčad, sa svih tačaka gledišta. Ali, onda kada je naš rad na NAMA SAMIMA plodan, pretvara se u NAŠEG OSLOBODITELJA…

Sada nam ništa drugo ne preostaje da uradimo osim da se podsetimo one fraze koju slušamo na našoj inicijatičkoj ceremoniji: „BUDITE BUDNI, ISTRAJNI I REFLEKTUJTE, PREOSTAJE VAM JOŠ VREMENA!!!“

PRVDENTI LINIZVR DOLOR.
NEKA VAM SILE SAMAELA SABAOTHA VEČNO PUNE DUŠE SVETLOŠĆU.

–Mudrac zna da ublaži bol.–
Kwen Khan Khu