Govori MUTUS LIBER

Govori MUTUS LIBER 1577 887 V.M. Kwen Khan Khu
Govori MUTUS LIBER

Alhemija, ta milenijumska nauka koja je svojim sledbenicima obećala transformaciju olova – personaliteta – u zlato – Duha, ponovo dobija na značaju otkrićem koje nam autor daje o delu pod nazivom Nema knjiga. Ovo delo, objavljeno krajem srednjeg veka, sigurno su visoko istraživali ljubitelji takozvane HERMETIČKE UMETNOSTI, ali je vrlo malo njih dospelo u pozadinu njegovih postulata. GOVORI MUTUS LIBER sada omogućava iskrenim devotanima transmutacijske umetnosti da shvate duboku vezu između te hermetičke nauke i ljudske ličnosti.

Onlajn čitanje