33 Otkrivene alhemijske gravure

33 Otkrivene alhemijske gravure 2033 1143 V.M. Kwen Khan Khu
33 Otkrivene alhemijske gravure

Upravo autor koji je napisao Mutus liber – nemu knjigu Alhemije, V.M. Kven Khan Khu, nudi nam 33 OTKRIVENE ALHEMIJSKE GRAVURE, posredstvom više hijeroglifskih slika alhemijske simbologije, produbljujući skrivenu poruku u svakoj od njih.

Da bi definitivno podigao veo alhemijske misterije, čitalac može, ovim delom, da dešifruje njegove ključeve na jasan i didaktičan način. I usput, naći će način da se preobrazi u pravog mutanta ako bude dovoljno iskusan da samim sobom pronađe Zlatno runo.