Către Gnoză

Către Gnoză 1570 883 V.M. Samael Aun Weor

Mesajul de Crăciun 1964-1965, cunoscut cu numele de Către Gnoză, este o operă scurtă și simplu de citit, dar în același timp profundă și completă, deoarece în ea V.M. Samael Aun Weor așează bazele doctrinare care îi permit cititorului să ofere răspuns la principalele întrebări cu privire la escatologia (destinul ființei umane) gnostică, precum și la fundamentele practice pentru ca orice persoană interesată să poată, cu adevărat, să descopere Ființa ascunsă dincolo de existență. Parmenide a postulat bazele ontologice cu privire la Ființă, iar în acest text le găsim reînnoite sub forma unor interesante anecdote budiste și explicate cum doar pana acestui autor de neegalat o poate face, ca să putem găsi în spatele literei inerte un mesaj vivificator pentru spiritul oricărei persoane experimentate care îndrăznește să se apropie de abisul vidului (interior) care susține totul.