Az Ötödik Evangélium

Az Ötödik Evangélium 980 551 Nt. Samael Aun Weor Mester
Forradalmi pszichológia - Nt. Samael Aun Weor Mester

A Mózessel, Názáreti Jézussal, Buddha Sziddharta Gautamával, Krishnával, Máníval és néhány megvilágosodott szellemmel kezdődő ősidők óta, az ősi és igazi Templomosokon keresztül, akiknek élére Jacques de Molay Nagymestert, a híres és bátor Jeanne d’Arc-t, stb.,stb., stb. kell állítanunk, sohasem mutatták meg az emberiségnek az olyannyira sóvárgott, az emberi lelket az ő Isteni Szellemével újra összekapcsolni képes Hermész Útját úgy, ahogyan azt megmutatta a Nagytiszteletű Mester és a Vízöntő Korának Avatára: Samael Aun Weor.

Ez AZ ÖTÖDIK EVANGÉLIUM című mestermű minden rejtett és mélyreható tartalmával együtt a legnagyobb erőfeszítést jelenti, amelyet Isteni Hierarchia eddig tett annak érdekében, hogy teljesen felemelje a Misztérium Fátylát, Ízisz Fátylát, hogy minden személy, legyen bármilyen nemű, színű, nyelvű, földrészről származó vagy vallási hitű, végre hozzáférhessen az Igazság kapujához és ugyanakkor megismerje azokat a szabályokat és módszereket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy belépjen az Örökkévaló Királyságát körülvevő fenségességbe.

Igen, olvasó barátom, az Apokalipszis Ötödik Angyala – a Nt. Samael Mester – megtestesülésének köszönhetően vált lehetővé, hogy ma élő tanúi legyünk a legtitkosabb kulcsok legfőbb átadásának, amelyek lehetővé teszik a Racionális Humanoid regenerálódását, hogy ismét azzá az Ádámmá változzon, akit a legősibb hagyományok szerint Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett azzal a céllal, hogy őt magának a természetnek uralkodójává és királyájává tegye.

Az Ember, kedves olvasó, magában hordozza a végtelen lehetőségeket, amelyek lehetővé teszik számára, hogy ne csak önmagát ismerje meg, hanem azt a kozmoszt, avagy univerzumot is, amelynek ő maga is részét képezi, hogy jóval később, amennyiben ez az, amit akar, egyesüljön a gnosztikus hagyomány Agnosthos Theos-ával.

Dicsőség az áldott Buddha Maitréjának! Dicsőség a Szent Jánosi Apokalipszisbeli Fehér Ló Lovasának! Dicsőség Samael Aun Weornak és az ő ötödik trombitájának, az Ötödik Evangéliumnak, amely nélkül lehetetlen megérteni az előző másik négyet!!! Hallják meg az évszázadok, hallják meg a korok, emlékezzen rá az Örökkévalóság!

Samael Aun Weor felemelkedett, felmagasztalódott és most az Árja faj kezében van az utolsó szó: vagy úgy dönt, hogy egyszer s mindenkorra visszatér a Fény Birodalmába vagy alá kell vetnie magát a nemzetek ítéletének és végül a pokoli világok eltemetett mélységébe jut, amelyről a szentírások mindegyike beszél!!!

Az Ötödik Evangélium
Samael Aun Weor