Den sysslolöses frestelse, Albert Durer

Den sysslolöses frestelse

Den sysslolöses frestelse 364 257 V.M. Kwen Khan Khu

Mycket älskade vänner: 

Jag närmar mig er, kära vänner, för att förmedla en kort förklaring till en vacker gravyr tillskriven Albert Durer, gjord år 1498. 

I denna ser man bestämt att dessa konstnärer, oberoende av att vara stora representanter för konsten, hade de stora intressen inom mystiken beträffande människans öde under hennes vistelse på jorden. Därför har titeln till denna gravyr, enligt konstnären, kommit att bli … 

…DEN SYSSLOLÖSES FRESTELSE

Den sysslolöses frestelse, Albert Durer
Den sysslolöses frestelse, Albert Durer

För att gå in på ämnet börjar vi med att säga, i enlighet med det folkliga ordspråket: «Sysslolösheten är djävulens kudde». Och det är så, att det i själva verket, inte finns något värre som kan plåga oss än glömskan av oss själva, så som Gnosis som bekant betonar för oss. Vi behöver vara i ett alert tillstånd och inte överlämna oss själva till den psykologiska eller fysiska sysslolösheten. Detta är vad som händer med denna mänsklighet som endast vill simma i nöjen och hänge sig åt de begär som jaget framkallar inifrån.  

Djävulens figur eller Jaget som vill introducera oss i syndiga begär är mycket tydlig, eftersom den talar öppet till oss om att, så länge som vårt Medvetande sover, kommer vi alltid att ta emot ondskefulla budskap från motståndaren till vårt eget VARA. Det är den eviga striden mellan Varat och Icke Varat i den Hermetiska Filososfin. På så vis kan vi dra slutsatsen att kärleken kämpar för att få oss att närma oss VARAT, under det att «motkärleken» alltid kommer att kämpa för att avlägsna oss från Honom…

Vi kan här lägga märke till den lärde i medelåldern som halvsover framför en kamin och djävulen -det vill säga: EGOT- befinner sig bakom honom och blåser orena begär i hans öra med kakelugnens blåsbälg.

På vår väg måste vi vara försiktiga med att tillåta vårt sinne irra omkring, eftersom denna osunda vana fångas upp av JAGET och på detta sätt introducerar det, i olika psykiska nivåer, olika tillstånd eller begär vilka, utan tvekan, får oss att överlämna oss själva i dess famn. Vår mänsklighet har fallit så lågt moraliskt och själsligt att själva sysslolösheten leder många pilgrimer på den Hemliga Vägen att låta sig dras med av smutsiga begär som onani, pornografi, etc, etc., etc. Det är uppenbart att så länge som vi är bundna till dessa lättjefullheter kommer vi aldrig någonsin att nå upp till Andens höjder, det vill säga VARAT.

Å andra sidan kan vi , på själva gravyren, observera gudinnan Venus i närheten av «slöfocken», och hon erbjuder honom ett äpple, eller frukten om kunskapen på gott och ont. Hon pekar även på kaminen -den alkemiska värme som vi bör söka vår tillflykt till under vår existens- eftersom detta äpple, förvisso, representerar sexualiteten. Men, denna sexualitet kan vara en stege för att gå upp eller en stege för att gå ner… Sexualiteten, uppskattade läsare, kan rädda människan eller förslava henne genom att binda henne till det djuriska begärets klippa.

I det tillstånd som den nuvarande mänskliga rasen befinner sig är det lätt att förstå varför vi ser detta konstnärliga uttryck av Cupido – en mycket helig del av vårt eget VARA- som vill närma sig «slöfocken» genom att använda några styltor, eftersom han själv behöver använda resurser så att vi inte nonchalerar honom. Cupido, illustra läsare, är symbolen för renhet i kärlek, och utan denna ingrediens visar sig våra alkemiska arbeten vara andefattiga, misslyckade, även om vi vill rättfärdiga oss inför Gud med ursäkten att VI INTE VILL BEGÅ OTUKT…

I själva verket är Arcanum A.Z.F. den så kallade transmutationskonsten eftersom det handlar om något som inte är mekaniskt, sexualoide, utan det är den stora nyckeln till att förvandla oss radikalt genom att göra samlaget till en  form av bön, på det sätt som vår Patriark V.M. Samael Aun Weor lärt ut. Detta sistnämnda bör vi inte strunta i eftersom det skulle vara ett stort fel från vår sida då vi vill arbeta med den hemliga nyckeln.  

Det klot som framträder nära Cupido är en allegori till vårt Kvicksilver, det alkemiska element som bör sublimeras under den kärleksfulla transen.

I förhoppning om att våra ord kommer att tas emot av era Medvetanden och inte av ert kyliga intellekt, tar jag farväl från er, men inte utan att betona att:

VARAT ÄR INGEN CHIMÄR, HAN ÄR DEN DJUPASTE REALITETEN I OSS.

KWEN KHAN KHU