Iskušenje lenjivca, Albreht Direr

Iskušenje lenjivca

Iskušenje lenjivca 364 257 V.M. Kwen Khan Khu

Draga Braćo i sestre,

Dolazim kod vas, dragi prijatelji, da vam ukratko objasnim prelepu gravuru pripisanu Albrehtu Direru, napravljenu 1498. godine.

Na njoj vidimo da su ovi umetnici, osim što su bili veliki eksponenti umetnosti, svakako imali i velike mistične nemire o sudbini čoveka tokom njegovog boravka na zemlji. Iz tog razloga, naziv ove gravure je, prema rečima umetnika..

…ISKUŠENJE LENJIVCA

Iskušenje lenjivca, Albreht Direr
Iskušenje lenjivca, Albreht Direr

Da bismo ušli u temu, počećemo tako što ćemo reći da je po narodnoj izreci: „Lenjost je đavolov jastuk“. A u stvari, nema većeg zla koje nas može zadesiti od samozaborava, kako ističe Gnoza. Moramo biti budni i ne pasti na psihičku ili fizičku lenjost. To je ono što se dešava ovom čovečanstvu koje samo želi da se uvlači u zadovoljstvo i prepušta se željama koje Ja proizvodi u unutrašnjosti. 

Figura đavola ili Ega koji želi da nas navede na grešne želje je vrlo jasna, jer nam otvoreno govori da ćemo sve dok smo uspavani u svojoj Svesti uvek dobijati loše poruke od parnjaka sopstvenog BIĆA. Ovo je večna borba između Bića i Ne-Bića Hermetičke filozofije. Dakle, možemo zaključiti da se ljubav bori da nas približi BIĆU, dok će se „protivljubav“ uvek boriti da nas udalji od njega… 

Ovde možemo videti sredovečnog učenjaka kako drema ispred peći, a đavo – čitaj: EGO – stoji iza njega i dimnjačkim mehom duva mu nečiste želje u uvo. 

Na svom putu moramo paziti da nam pamet ne odluta, jer tu nezdravu naviku preuzima JA i na taj način nas, na različitim psihičkim nivoima, uvodi u razna stanja ili želje koje nas nesumnjivo teraju da mu se predamo u zagrljaj. Naše čovečanstvo je palo tako nisko moralno i psihološki da sama lenjost dovodi do toga da mnogi hodočasnici Tajnog puta budu uvučeni u nečiste želje kao što su masturbacija, pornografija itd, itd, itd. Očigledno, sve dok smo mentalno vezani za ove indolencije, nikada nećemo dostići visine Duha, odnosno BIĆA.

S druge strane, na istoj gravuri vidimo boginju Veneru u blizini „uspavanog“, a ona mu nudi jabuku ili plod spoznaje dobra i zla. Takođe pokazuje peć – alhemijsku vrućinu u kojoj moramo naći utočište u svojoj egzistenciji – jer sigurno pomenuta jabuka predstavlja seksualnost. Ali ta seksualnost može biti lestvica za uzdizanje ili lestvica za spuštanje… Seks, dragi čitaoci, može spasiti čoveka ili ga porobiti tako što će ga vezati za stenu životinjske žudnje. 

U današnjem stanju ljudskog roda, lako je razumeti zašto u ovom umetničkom izrazu vidimo Kupidona – veoma sveti deo našeg sopstvenog BIĆA –  koji želi da priđe „uspavanom” uz pomoć štaka, budući da on sam mora da koristi resurse da ga mi ne bismo zanemarili. Kupidon, dragi čitaoci, je simbol čistote u ljubavi, a bez ovog sastojka naši alhemijski radovi će biti uzaludni, bezuspešni, čak i ako želimo da se pravdamo pred Bogom izgovorom da NE ŽELIMO DA FORNICIRAMO… 

U stvarnosti, Arkanum A.Z.F. naziva se transmutacionom umetnošću jer je to nešto što nije mehaničko, seksualno, već je veliki ključ da nas radikalno transformiše, čineći seksualni čin oblikom molitve, kako nas je učio naš Patrijarh V.M. Samael Aun Weor. Ovu činjenicu ne treba zanemariti jer bi bila velika greška sa naše strane kada želimo da radimo sa tajnim ključem. 

Sfera koja se pojavljuje pored Kupidona je alegorija našeg Merkura, alhemijskog elementa koji se mora sublimirati tokom ljubavnog transa.

U nadi da naše reči preuzima vaša svest, a ne vaš hladni intelekt, potpisujem za sve, ali ne pre nego što vam ukažem: 

BIĆE NIJE HIMERA, ONO JE NAJDUBLJA REALNOST U NAMA.

KWEN KHAN KHU