Gnostička katehetika

Gnostička katehetika 1572 884 V.M. Samael Aun Weor
Gnostička katehetika

Osnovna knjiga za sve one koji započinju da istražuju gnostičku doktrinu, sastavljena je iz pitanja i odgovora koji objašnjavaju u kratkim i jasnim rečenicama esencijalne koncepte Gnoze i sve šta je u vezi sa traganjem za Istinom.