Jarac

Jarac

Jarac 850 480 V.M. Samael Aun Weor

JARAC: 22. decembar – 21. januar

Rođeni u Jarcu toliko su melanholični kao i vrba.

Imaju veliki osećaj svoje sopstvene moralne odgovornosti.

Pesimisti su i uvek imaju u svom životu sopstvenog Judu.

Praktični su i puno preokupirani za sutrašnjicu.

Njihova je glavna preokupacija ekonomski aspekat života.

Pate mnogo u ljubavi i uvek će morati da pređu veliko ljubavno razočarenje.

Zodijački kurs
Samael Aun Weor

Rođeni u Jarcu imaju naklonjenost prema pedagogiji, mnogo pate, imaju veliki osećaj odgovornosti, po prirodi su praktični i u životu prolaze kroz veliku patnju, neko ih izdaje.

Žene u Jarcu su divne supruge, verne do smrti, vredne, radne, neograničeno strpljive, ali, uprkos svih ovih vrlina, muž ih izdaje, napušta, često protiv njegove volje; to je, nažalost u njihovoj karmi.

Neke žene u Jarcu imaju veze sa drugim muškarcima, ali samo onda kada su već napuštene od supruga i nakon užasne patnje.

Muškarci i žene u Jarcu su prilično egoisti, iako ne svi; odnosimo se na inferiorni tip Jarca. Zbog ovog egoizma upadaju u nevolje i zbog toga stvaraju mnogo neprijatelja.

Rođeni u Jarcu se mnogo vezuju za stvari, za novac, a neki čak postaju velike tvrdice.

Jarac je znak zemlje, stalan, stabilan.

Ipak, rođeni u Jarcu obavljaju mnoga putovanja, iako su kratka.

Strašni su moralni bolovi jaraca, krajnje mnogo pate, na sreću, njihov praktični osećaj života ih spašava i vrlo brzo ovladaju nad najtežim gorčinama.

Ezoterički traktat Hermetičke astrologije
Samael Aun Weor