Ribe

RIBE

RIBE 850 480 V.M. Samael Aun Weor

RIBE: 18. februar – 20. mart

Metal Riba je kalaj Jupitera; kamenje – ametist i korali.

Ribe guverniraju stopala nogu.

Rođeni u Ribama imaju obično dve žene i više dece.

Dvojne su prirode i imaju naklonjenost prema dvema profesijama ili zanatima.

Rođene u Ribama uvek je vrlo teško razumeti, žive kao ribe, u svemu, ali su od svega odvojeni posredstvom tečnog elementa.

Prilagođavaju se svemu, ali u osnovi, preziru sve svetske stvari.

Krajnje su osetljivi, intuitivni, duboki, a ljudi ih ne mogu razumeti.

Rođeni u Ribama su predodređeni za okultizam, zahvaljujući činjenici što je znak Riba guverniran od Neptuna, planete ezoterizma.

Žene u Ribama veoma su nervozne, osetljive su kao veoma delikatan cvet; intuitivne, impresivne.

Ribe imaju dobra društvena osećanja, veseli su, miroljubivi, po prirodi su gostoprimljivi.

Opasnost za Ribe je da padaju u lenjost, neurednost, pasivnost i ravnodušni su prema životu.

Ribe mogu da stignu do nedostatka moralne odgovornosti.

Pamet Riba oscilira između brzog razumevanja i fatalne lenjosti i prezira prema najpotrebnijim stvarima u životu.

Dve su krajnosti i veoma brzo padaju iz jedne u drugu krajnost.

Život Riba je ponekad moćan, a ponekad promenljiv.

Kada Ribe padaju u indiferentnost i krajnju pasivnost, dopuštaju da budu nošeni strujom reke života, ali kada opaze ozbiljnost svog ponašanja, uvlače u igru svoju čeličnu volju i onda radikalno menjaju svoj tok egzistencije.

Ribe superiornog tipa su sto posto gnostičari, imaju nesalomivu čeličnu volju i veoma visoki osećaj moralne odgovornosti.

Superiorni tip Riba daje velike iluminate, majstore, avatare, kraljeve, inicijate itd, itd.

Inferiorni tip Riba ima izraženu tendenciju prema bludu, alkoholizmu, pohlepi, lenjosti, gordosti.

Ribama se sviđaju putovanja, ali ne mogu svi da putuju.

Ribe imaju posebnu imaginaciju i ogromnu senzibilnost.

Dokazuje se da je veoma teško da razumeš one u Ribama; samo Ribe mogu da razumeju one u Ribama.

Sve ono što je za običnog čoveka veoma važno, za onog u Ribama ne vredi ni prebijene pare, ali je diplomat, navikava se na ljude, stvara utisak da se sa njima slaže.

Najgore za rođene u Ribama je odluka u bračnom problemu, jer skoro uvek dve velike ljubavi, fundamentalne, vode ih u ćorsokak.

Viši tip Riba prelazi ove slabosti i apsolutno je seksualno neporočan.

Obično Ribe mnogo pate u porodici u prvim godinama.

Teško je da nađeš rođenog u Ribama koji je bio srećan sa porodicom u prvim godinama.

Veoma niski tip žena Riba pada u prostituciju i u alkoholizam.

Viši tip žene Riba nikada tako ne pada, ona je kao veoma delikatan cvet, kao lepi cvet lotosa.

Ezoterički traktat Hermetičke astrologije
Samael Aun Weor