Aktiviranje pinealne i pituitarne žlezde

Aktiviranje pinealne i pituitarne žlezde 850 480 Universal
Postavljen u svoj krevet, sa svim svojim mišićima tela relaksiranim, zadremaće misleći kako sveta vatra Svetog Duha pada sa neba i ulazi u njegovu glavu kroz pinealnu žlezdu. Oseća kako ova vatra preplavljuje njegov mozak i stavlja u pokret, sa leva na desno, predivni dvobojni cvet lotosa njegove pituitarne čakre, Oko proroka. Videćemo ga ispunjenog vatrom kako se okreće oko sebe samog. U tom stanju svesti vokalizovaće slog IN ovako: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNN Oseća će se kao da lebdi u jednom okeanu vatre. Ova vežba treba da traje nekih 30 minuta i treba da se radi pre nego što odemo da spavamo, a ako je moguće, neka bude uvek u isto vreme u krevetu. Sledećeg dana će zabeležiti sve što je sanjao u jednu knjižicu, bez da ikome priča svoje impresije i komentariše ovaj rad koji je samo za njega tajna studija samog sebe. Pituitarna žlezda je situirana između obrva.

Samael Aun Weor
Astečka hristička magija, poglavlje 3.