Nedeljne poruke međunarodnog koordinatora AGEAC-a, V.M. Kven Khan Khu.


Alegorija prolaznosti ili alegorija efemernosti

Alegorija prolaznosti ili alegorija efemernosti

Alegorija prolaznosti ili alegorija efemernosti 1400 1150 V.M. Kwen Khan Khu

Dopustite mi da prvo priložim nekoliko komentara o ovoj ilustraciji: Alegorija prolaznosti ili alegorija efemernosti

Pia Desideria, Duša, vezana za jaram, pokreće mlinski kamen

Duša, vezana za jaram, pokreće mlinski kamen

Duša, vezana za jaram, pokreće mlinski kamen 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Uzimam pero da vam se obratim i da vam ovom prilikom govorim o dve – slične – gravure koje potiču iz knjige Pia Desideria. Obe su o: Duša, vezana za jaram, pokreće mlinski kamen

Zadaci Herkulovo, Lucas Cranach

Tajni zadaci koji su dozvolili, kasnije, Herkulovo potpuno oslobađanje

Tajni zadaci koji su dozvolili, kasnije, Herkulovo potpuno oslobađanje 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Tajni zadaci koji su dozvolili, kasnije, Herkulovo potpuno oslobađanje

Odakle proizilazi svetlost

Odakle proizilazi svetlost

Odakle proizilazi svetlost 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Šaljem vam neke refleksije kroz koja želim da odgovorim na pitanje: Odakle proizilazi svetlost?

Značajna upozorenja o proliferaciji lažne nauke

Značajna upozorenja o proliferaciji lažne nauke

Značajna upozorenja o proliferaciji lažne nauke 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Me apresuro a haceros llegar algunas consideraciones alquímicas brotadas de la pluma del V.M. Fulcanelli, aparecidas en su última obra FINIS GLORIAE MUNDI, las cuales nos ayudan a comprender ese abismo existente entre la verdadera Alquimia y esa otra falsa ciencia que hoy es denominada química.

Prototip kalkiskog personaliteta, Girolamo Savonarola

Prototip kalkiskog personaliteta

Prototip kalkiskog personaliteta 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Šaljem vam nekoliko pojašnjenja koja sam smatrao za shodnim u vezi sa tvrdnjom jednog pseudopisca koji se, čak šta više, hvali time što se predstavlja kao ateist.

hemos de recordar que en el antiguo Cristianismo se rendía culto a Stella Maris─Devi-Kundalini─ recitando lo que pasó a llamarse letanías crísticas.

La salvación de nuestra alma a través de la Divina Madre

La salvación de nuestra alma a través de la Divina Madre 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

En el antiguo Cristianismo se rendía culto a Stella Maris─Devi-Kundalini─ recitando lo que pasó a llamarse letanías crísticas. Tales letanías hacían referencia a los diversos atributos de la Divina Señora,atributos mediante los cuales Ella podía rescatarnos del averno.

Do koje tačke je potrebno da stignemo sa našom psihološkom smrću na ovom Putu

Do koje tačke je potrebno da stignemo sa našom psihološkom smrću na ovom Putu

Do koje tačke je potrebno da stignemo sa našom psihološkom smrću na ovom Putu 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Mnogo cenjeni čitaoci: Verujem da je potrebno da vam pišem u pogledu ove fundamentalne teme koju možemo ovako nasloviti: DO KOJE TAČKE JE POTREBNO DA…

Moć stvaralačkog mira

Moć stvaralačkog mira

Moć stvaralačkog mira 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Ako je pojedinac pohlepan, surov, nemilosrdan, sebičan itd, tako će biti i društvo. Treba biti iskren prema sebi; svako od nas je degenerisan i stoga društvo neizbežno mora biti degenerisano. Potreban nam je mir ako želimo da rešimo probleme, potreban nam je mir. Moć stvaralačkog mira

Izazov (4. фебруар 2022)

Izazov (4. фебруар 2022) 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Преузимање Poster "Izazov" (4. фебруар 2022)