Revelacija svesti

Revelacija svesti 1577 887 V.M. Kwen Khan Khu
Revelacija svesti

Kaže se da mudar čovek meditira da bi razumeo pomoću eksperimentisanja istine. Međutim, između doživljaja realnog i znanja kako to objasniti, postoji provalija koju su malobrojni tokom istorije znali da pređu.

U OTKRIĆIMA SAVESTI čitalac će pronaći svetlost tog mističnog iskustva, kog objašnjava autor V.M. Kven Khan Khu, na razumljiv i istovremeno praktičan način. I samo iz te svetlosti rađaju se istinska filozofija, koja se bavi apsolutnim istinama, i transcendentalna poezija. Sve ovo i još mnogo toga ima onaj ko se ugleda na ovo delo. Pod uslovom da bude otvorene pameti i aktivnog srca. Ovo je savet koji dajemo svakom ko pročita ovu raspravu kako bi razumevanje ovih izvanrednih redova moglo da zaživi u njemu.