Razvijanje inteligencije

Razvijanje inteligencije

Razvijanje inteligencije 850 480 V.M. Samael Aun Weor

Student treba da sedne u udobnu poziciju. Koncentrisaće se svom svojom dušom u srcem i tražiće od svog Bića da mu se približi i pomogne u ovoj praktici. Invociraće ga izgovarajući oko 15 minuta mantru OM, na ovaj način:

OOOOOMMMMM…

Onda će tražiti od Oca da naporno radi nad njegovim mozgom i da aktivira inteligenciju. Mantre koje amplifikuju inteligenciju jesu sledeće:

AUM A RA VA SA MA DI DI DI DI DI.

Ove mantre se izgovaraju produžujući zvuk svakog vokala, jedan udisaj za svaki slog.

Posle izgovaranja ovih mantri dovoljno je ostati u stanju mira i opušteno. Student će ostati u dubokoj tišini ostavljajući da mantre odrade i završe svoj efekat na njegovom mozgu.

Onda će se zahvaliti Ocu na njegovoj prisutnosti i konstantnoj pomoći.

Samael Aun Weor
Stari priručnik predavača
Razvijanje inteligencije