Mauzaisse Jean Baptiste - Vreme pokazuje ruševine koje donosi

Poruka iz 1957

Poruka iz 1957 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Voljeni čitaoče:

Revidirajući stare dokumente V.M. Samaela koji su pre nekih godina, zahvaljujući sudbini, stigli u moje ruke, prepisujem vam ovom prilikom nekoliko odeljaka iz poruke koju je naš Patrijarh, V.M. Samael, u ono vreme uputio čitavom gnostičkom narodu. Smatram da je ova poruka danas, u našim danima, veoma aktuelna.

Naslovljena je:

PORUKA IZ GODINE 1957

Kalki Avatara Nove ere Vodolije, Samaela Aun Weora

Siera Nevada de Santa Marta (Kolumbija)

Uskoro će već izbiti rat između Istoka i Zapada za dobro čovečanstva, ovako kaže Gospod Jehova. Niko ne zna ni dan ni sat, osim Oca koji se nalazi na nebesima. Zlo sveta bipolarizovalo se na dve velike suprotne sile: kapitalizam i komunizam. Zapadne kapalističke sile jesu luciferičkog reda. Istočne komunističke sile jesu ahrimansko-demonskog reda. Uskoro će se ova dva monstruma sa istoka i zapada upustiti u borbu i uništiće se međusobno. Potrebno je da se vatrom sagori zlo sveta da bi se inicirala Nova era Vodolije.

Slušajte, gnostički borci! Nova era Vodolije je rađanje prirode, a svako rađanje je bolno. Pre početka Nove ere Vodolije, potrebno je da sve zemlje plate svoje karmičke dugove. Ovo jadno bolno čovečanstvo treba da se digne na Golgotu. Stigao je čas velike pustoši koju je predvideo Danilo, prorok. Pala je Velika Vavilonija, majka svih fornikacija i svih abominacija Zemlje.

Mesec će doneti bolesti, epidemije i mizerije VELIKE PROSTITUTKE čiji je broj 666 [neka se čita: viruse, nepoznate bolesti itd.]. Merkur će doneti svoju ratničku nauku koja se pretvara u krv. Venera će doneti plač i bedu u sve domove na Zemlji [neka se čita: nasilje na svetskom nivou, lezbejstvo, homoseksualnost, trans-seksualnost, pedofiliju, pederastiju itd.]. Sunce će uništiti vatrom velike gradove [podsetite se velikih požara koji su se širili na kontinentima]. Mars će gurati ljude na bojna polja i u ambis [sada ne postoji zemlja na svetu u kojoj ne postoje ratovi i ozbiljni društveni konflikti]. Jupiter će svrgnuti kraljeve i poglavare da bi pripremili prolaz kraljevima unutrašnjeg Orijenta [neka se opazi činjenica da su se sve monarhije diskvalifikovale zbog KORUPCIJE koja se širi u njihovom okviru]. A Saturn će pokositi svojom kosom milijarde ljudskih života [sada prisustvujemo neobjašnjivom mortalitetu zbog korona virusa]…

Kada se bude sve ovo dogodilo [posle mnogo godina], onda će blistati Nova era Vodolije u slavnoj grmljavini misli.

Arkanum 21. (nesmotrenost) nastupa sada da vlada novom 1957. godinom. Očekuju se zaista užasne stvari u novoj 1957. godini. Nemojte zaboraviti, braćo gnostičari, da je Hitler započeo rat sa ovim katastrofalnim Arkanumom 21. Nova era Vodolije započeće krvlju i vatrom. Ovo nije stvar ujedinjenja školica, loža itd, onako kako veruju mnoge osobe. Nova era Vodolije je rađanje prirode i svako rađanje je bolno.

U ovom momentu Istok i Zapad spremaju se za borbu.

Španija će proći kroz totalnu transformaciju [nakon strašne diktature, Španija je spoznala, na kraju krajeva, demokratiju].

Istok će pobediti. Evropa će biti sovjetizovana [setimo se da je Evropa ostala podeljena na dva bloka nakon Drugog svetskog rata, a komunizam se proširio na razna mesta]. Kasnije, u Americi, postojaće velika konfederacija država [setimo se OAD, Organizacije američkih država]. U 2018. godini i obične džepne lampe biće atomske [iako ovu stvar ne znamo, mi, današnji zemljani, ove džepne lampe postoje, ali ih poseduju naučnici u svojim nuklearnim laboratorijama na Istoku i Zapadu, ovu stvar sam lično ispitao]. Otprilike 2050. godine u svim gradovima postojaće interplanetarni brodovi. Dolaziće stanovnici sa drugih planeta Sunčevog sistema i podučavaće čoveka da izgrađuje leteće sfere. Prema tome, u Eri Vodolije, čovečanstvo će moći da posećuje sve planete Sunčevog sistema. Ovo će biti izuzetna pomoć data zemaljskom čovečanstvu…

Znajte, gnostička braćo, neće sva ljudska bića živeti u fizičkom telu u Eri Vodolije. Velika Bela Loža, u ovim momentima, vrši selekciju personala. U Eri Vodolije moći će da se reinkarniraju samo one osobe koje ne poseduju znak Bestije na čelu i rukama. Nemoguće je Doba Svetlosti među zlim osobama. Treba da sa pažnjom izvršimo selekciju ljudskog osoblja.“

[Iz ovog razloga, rekao sam već u prethodnim porukama DA JE POTREBNO DA SE UPRAVO SADA DEFINIŠEMO, jer onaj koji se ne bude definisao imaće samo dve opcije u Radijusu Koradhi.

  1. DA INVOLUIRA, čak iako onih 108 egzistencija nisu ispunjene.
  2. Da ostaje u suspenziji u višim svetovima sve dok se ne završe Zlatno doba, Srebrno doba i Bronzano doba, kako bi se ponovo inkarnirao u Crnom dobu Rase Koradhi, a to je vibracija kojoj odgovara.]

Dakle, AUTOREALIZACIJA je jedina stvar koja nam može pružiti istinski mir. Sunce u Vodoliji zahteva INTIMNU AUTOREALIZACIJU. Hitno je potrebna kongregacija, bolje rečeno, jedna nova humana grupa AUTOREALIZOVANIH ljudi da bi se ustanovio novi red i da se spase svet. VELIKA BELA LOŽA iz TAJNOG TIBETA pokušaće novu eru u miru, a UNIVERZALNI HRIŠĆANSKI GNOSTIČKI POKRET [tako se onda nazivala prva organizacija koju je Majstor Samael stvorio] je vehikl izražavanja kog je osnovala BELA LOŽA radi ovog zadatka i finalizacije. Čovečanstvo je totalno izgubljeno, ali BELA LOŽA IZ TAJNOG TIBETA predlaže sebi da uloži poslednji napor sa ciljem da spase one izgubljene. Ovo je slično bolesniku koji je na samrti i kome, pored svega toga, lekar daje lekove i čini sve moguće, iako je slučaj izgubljen.

Studenti svih pseudo-ezoteričkih i pseudo-okultističkih škola uvereni su u činjenicu da će jednoga dana da stignu do savršenstva i do Finalnog oslobođenja posredstvom ZAKONA EVOLUCIJE. Mi, gnostičari, ne poričemo ZAKON EVOLUCIJE. Bilo bi apsurdno da poričemo ZAKON EVOLUCIJE. Takođe postoji ZAKON INVOLUCIJE. EVOLUCIJA i INVOLUCIJA, ova dva mehanička zakona simultano sarađuju u čitavoj prirodi.

Ne možemo da poričemo ova dva zakona, ali niti možemo prihvatiti, sa logične tačke gledišta, da nas MEHANIKA može dovesti do INTIMNE AUTOREALIZACIJE. Nijedna mehanika ne može nas AUTOREALIZOVATI NA INTIMNOM NIVOU. Ova stvar AUTOREALIZACIJE može da bude rezultat samo jednog svesnog i pozitivnog rada na nama samima. Nijedna mehanika ne može da obavi za nas ovaj rad. Verujemo u EVOLUCIJU i verujemo u INVOLUCIJU ali ne možemo nikada da verujemo, ne možemo da prihvatimo, da MEHANIČKI ZAKON EVOLUCIJE može da SAMOPROBUDI sopstvenu Svest i da nas odvede, mehanički, do DUBOKE UNUTRAŠNJE AUTOREALIZACIJE.

Mnoge žive vrste jesu proizvod EVOLUCIJE i mnoge druge jesu proizvod INVOLUCIJE. Na primer: pas, magarac, domaći gušter i mnoge vrste majmuna, šimpanza itd. jesu vrste koje su rezultat INVOLUCIJE i nalaze se u očitoj INVOLUCIJI. Konj, orao itd. jesu rezultat EVOLUCIJE.

Događa se takođe činjenica da mnoge vrste izvesno vreme evoluiraju i potom INVOLUIRAJU, degenerišu. Mnogo se pričalo o kanibalima i divljacima u dubokim šumama; pseudo-ezoterički i pseudo-okultistički studenti, kao i mnogi darvinisti totalno ubuteljeni u DOGMU EVOLUCIJE, pretpostavljaju da su oni primitivni ljudi u toku EVOLUCIJE. Ništa ne može da bude dalje od istine kao ova apsurdna pretpostavka. Realno, divljaci su rezultat INVOLUCIJE, degenerisanja. One rase proizilaze iz drugih rasa i drugih civilizacija.

Kanibali i primitivni divljaci imaju poreklo u slavnim i izvanrednim predanjima. Realno, oni potiču od osoba koje su stigle na VRHUNAC civilizacije. Mravi i pčele koje mnogi pseudo-okultisti smatraju da su očitoj i pozitivnoj EVOLUCIJI, realno su stvorenja u procesu totalne involucije. U arhaično vreme, pre nego što se pojavila na Zemlji intelektualna životinja pogrešno nazvana čovekom, postojale su, kao što priča predanje, rase Polubogova i Titana. Ne postoji rasa koja ne pominje u svojim predanjima ove Polubogove i Titane.

Žalosni su bili prvi pokušaji MARKSISIČKOG KOMUNISTIČKOG tipa. Dotične rase krenule su da stvore komunističko društvo i uspele su. Počele su tako što su zabranile svaku religiju i ustanovile su krvavu diktaturu. Na početku bili su potrebni veliki intelektualni napori i čelična volja da bi se stvorilo društvo komunističkog stila, a kasnije sve je postalo nešto mehaničko, poništena je slobodna inicijativa i, kao rezultat toga, proces mišljenja nije bio potreban. Organ koji se ne upotrebljava, zakržljava; ove osobe su prestale da koriste inteligenciju, a mozak je zakržljao. Nakon toga, mehanički pokreti postali su ereditarni, instinktivno su se prenašali od roditelja na decu.

Prošli su vekovi, rodile se i odumirale civilizacije, rodila se i umrla mnoga Kamena doba. Ona stvorenja su INVOLUIRALA, postala su sve manja, njihovi oblici su se iskvarili zajedno sa prolaskom vekova. Pokreti društvenog kumunističkog i marksističkog tipa nastavili su da se nesleđuju. Danas smo začuđeni savršenim organizovanjem mravinjaka ili roja pčela, ali žalimo što ove vrste više ne poseduju inteligenciju iz davnih vremena. Realno, pčele i mravi potiču od slavnih PRALJUDSKIH rasa koje su napravile grešku stvarajući SOCIJALISTIČKO MARKSISTIČKO društvo.“

Pčele i mravi, kao što je Patrijarh Samael rekao, nalaze se u involuciji iako su, što je zanimljivo, Egipćani nazivali pčele imenom „suze Ra“ zahvaljujući medu kog one fabrikuju. Ova stvorenja, pčele i mravi potiču iz prošlih Manvantara.

EVOLUCIJA i INVOLUCIJA jesu potpuno mehanički zakoni. Dotični zakoni postoje, ali što je loše, što je pogrešno, to je da pridajemo dotičnim zakonima činioce koje oni ne poseduju.

Neizbežno, pojavljuje se totalna promena u svakom redu stvari. NAUKA, UMETNOST, FILOZOFIJA i RELIGIJA trebalo bi da se ujedine pod svetlošću GNOZE. Politika će proći kroz strašne transformacije. Atomski ratovi treba, neizbežno, da na kraju proizvode kataklizme, JEDNU UŽASNU I ZASTRAŠUJUĆU PLANETARNU KATAKLIZMU koja će dokrajčiti ARIJANSKU RASU.

Ovaj događaj neće biti ni prvi ni poslednji, setimo se atlantiđanskog čovečanstva i atlantiđanskog kontinenta. Arhaične tradicije kažu da su ATLANTIĐANI koristili misterioznu silu sa nazivom VRIL, čija je zloupotreba provocirala REVOLUCIJU OSE ZEMLJE, izmenu korita okeana i POTAPANJE ATLANTIDE. Ova energija, ovaj VRIL, jeste upravo atomska energija.

Dezintegracija atoma prouzrokovaće, na duže vreme, lančano rastavljanje atoma. Rezultat se sastoji u RETRO-DOVOĐENJE planete Zemlje do ARHAIČNE prošlosti. Počevši od ove daleke prošlosti, priroda je stalno radila sa silama molekularne kohezije. Sada mi radimo sa njenom antitezom, sa silama atomske dezintegracije. Ova stvar znači vraćanje ka haosu, ka nebulozi, a iz ovog razloga ka aktualizaciji starih arhaičnih kataklizmi.

Konkretne činjenice nam daju za pravo, logika je na našoj strani. U svim krajevima Zemlja se trese, trese se Amerika, Evropa, Srednji istok, Azija, Afrika, Okeanija, dno mora itd; pokreću se užasni cikloni koji uništavaju gradove, svugde se rađaju deca monstrumi, pojavljuju se nepoznate bolesti koje nauka ne zna da leči [neka se čita: SIDA, kancer, ebola…]. Sve ovo je rezultat atomskih eksplozija. Na svu sreću, naučnici još nisu uspeli da podele ELEKTRON. Nažalost, oni pokušavaju i u budućnosti će uspeti, a ovo će zaista biti ozbiljno. Kada budu ovu stvar uspeli, uništavanje će biti strahovito i čak će stići do MENTALNOG SVETA, onda će BESKRAJNI TEROR SUVERENO VLADATI na licu Zemlje.“

Ovde možete da vidite kako je ljudsko biće već uspelo da podeli elektron:

https://www.emol.com/noticias/tecnologia/2012/04/19/536508/cientificos-logran-dividir-un-electron.html

Prodiranje SUNCA U VODOLIJU jeste istovremeno sjajno i strašno. Uran je eksplozivan i STRAŠNO REVOLUCIONARAN, a INTELEKTUALNA ŽIVOTINJA nazvana čovekom nije spremna da rukuje tako eksplozivnim i revolucionarnim silama. Svaka buduća loša kvadratura ili planetarna konjukcija biće dovoljna da se čovek potpuno identifikuje sa negativnim dejstvom URANA. Sigurni rezultat biće ATOMSKI RAT koji će nakon izvesnog vremena prouzrokovati VELIKU PLANETARNU KATAKLIZMU, užasne zemljotrese i gnusne događaje.

Ljudi koji su protiv rata radili su za MIR iz starih vremena, ali su se svi napori dokazali kao beskorisnim, sve kampanje za MIR su beskorisne, svaka propaganda za MIR je beskorisna. Realno, sve konferencije i ugovori za MIR nisu ništa drugo nego HIPOKRIZIJA i MENTALNA LENJOST onih kojih ne žele da rade na sebi samima da bi osvojili UNUTRAŠNJI MIR.

Rat ima više uzročnika koje čovek ignoriše. Neki od ovih uzroka nalaze se u unutrašnjosti čoveka, drugi u spoljašnjosti čoveka. RATOVI nastaju zbog PLANETARNIH INFLUENCIJA nekih kosmičkih sila; dovoljan je jedan nepovoljan položaj zvezda ili neka kosmička katastrofa da bi milioni ljudi krenuli u rat.

Čovek nije sposoban da izdrži ove kosmičke sile jer, ZAISTA, JOŠ NIJE ČOVEK. Ako bi zaista bio čovek, on bi odoleo onim izvanrednim kosmičkim silama i onda više ne bi bilo ratova. Nažalost, ČOVEK još nije u stanju da IŠTA URADI. Takozvani ČOVEK samo je mašina koju pokreću kosmičke sile. Samo BIĆE može da ČINI, a takozvani ČOVEK JOŠ NE POSEDUJE BIĆE. Čovek ima u unutrašnjosti samo JA, a ono ne predstavlja BIĆE. Treba da pravimo razliku između JA i BIĆA. JA JE MNOGOSTRUKO, legija. BIĆE je integralno, JEDNOKUPNO. JA se sastoji od hiljadu malih JA-ova koji su međusobno odvojeni. Često ne poznaju jedni druge i čak međusobno ratuju. ČOVEK JE MNOGOBROJNOST a NJEGO PRAVO IME JE LEGIJA. Još ne poseduje realno definisanu INDIVIDUALNOST. Takozvani „čovek“ još nema SOPSTVENO BIĆE, SINGULARNO. Čovek je razdeljen na legiju malih JA-ova…

Faktore ratova imamo u unutrašnjosti. Ja-ovi pohlepe, okrutnosti, egoizma, mržnje itd, nalaze se u samom čoveku. Kada ovi Ja-ovi budu otopljeni na osnovu razumevanja i SVETOSTI, kada čovek bude posedovao SVETU VATRU, onda će imati INKARNIRANO sopstveno BIĆE.

Samo BIĆE može da stane iznad loših planetarnih influencija. Samo BIĆE može da rukuje onim kosmičkim silama koje prouzrokuju rat. Samo onaj ko poseduje BIĆE može se zaista nazvati Čovekom…

NEKA MIR BUDE SA SVIMA VAMA!“

SAMAEL AUN WEOR


Reflektujmo sada o ovim frazama:

Počeci! Odnosno, snovi, nade, entuzijazam. Ovi počeci su često lepši od najuspešnijih pobeda. Samo zato što je svaka nada lepa i svaki uspeh nam oduzima zadovoljstvo da se nadamo i pričinjava ljudski umor za ono što smo osvojili. Posedovanje slave je isto kao i posedovanje žene…!“

Rubén Darío

Prvi korak prema mudrosti jeste da se oslobodimo od gluposti.“

Leonardo da Vinči

Ako nećemo posaditi drvo mudrosti onda kada smo mladi, ono nam neće moći darovati hladovinu kada budemo ostareli.“

Lord Chesterfield

Kwen Khan Khu