Zadaci Herkulovo, Lucas Cranach

Tajni zadaci koji su dozvolili, kasnije, Herkulovo potpuno oslobađanje

Tajni zadaci koji su dozvolili, kasnije, Herkulovo potpuno oslobađanje 850 480 V.M. Kwen Khan Khu

Veoma cenjeni prijatelji čitaoci:

Dozvoljavam sebi da vam ovom prilikom pošaljem nekoliko reči koje su mi važne da prenesem svima vama i koje se odnose na…

…TAJNI ZADACI KOJI SU DOZVOLILI, KASNIJE, HERKULOVO POTPUNO OSLOBAĐENJE

Mnogo je rečeno i napisano o dvanaest Zadataka mitološkog Herkula, Solarnog heroja. Ovo je bio prototip autorealizovanog čoveka o kome je pisano na zlatnim stranicama milenijumske gnostičke Kabale. Sam Mirčea Elijade – veliki rumunski okultista i Šivanandin učenik – stigao je da vrlo mudro kaže da je mitologija prava istorija čovečanstva, čak i ako za intelektualne analitičare reči ovog velikog istraživača nemaju transcendenciju. Surova stvarnost nam govori da ono što se ne može iskazati kroz obične narative postaje izuzetno lako učiniti ako taj iskaz realizujemo posredstvom mita.

Ovo je slučaj Herkulesa, grčkog heroja kome je povereno dvanaest strašnih zadataka da bi ponovo dobio milost da se vrati u carstvo Olimpa, odnosno da se vrati u carstvo Svesti kako propoveda Gnoza. Ali, sestre i braćo, veoma je važno znati da mimo tih dvanaest zadataka, mitologija ističe da je ovaj Solarni čovek morao da obavlja i druge radove ili zadatke za koje malo ko zna, a koji bi bili, između ostalog, izvan programa Majstorstva, ovo zadnje shvata se kao uzdizanje na tri ezoterične planine koje pominje savremeni gnosticizam zahvaljujući peru i metafizičkom iskustvu V.M. Samaela Aun Weora.

Pre nego što budem ušao u detalje, dozvolite mi da dodam neke komentare koje takođe smatram relevantnim po ovom pitanju, da vidimo:

Avanture u kraljevstvu Omphale

Kada se pročistio, obratio se proročištu u Delfima tražeći pomoć da se izleči od napada besa. Odbivši pitonica da ga primi jer je ubio Ifita, Herkule je, besan, zauzeo Apolonov tronožac na kome je sedela pitonisa.

Bog Apolon je, ogorčen, došao da spreči krađu svetog tronošca i borio se sa Herkulom sve dok Zevs nije razdvojio borce gromom i primorao ih na pomirenje. Zatim je pitonisa poslušala Herkulovu želju i prorekla da će se, da bi se oslobodio patnje, morati prodati kao rob na tri godine i novac od prodaje dati porodici Ifita.

Hermes ga je prodao kraljici Lidije, Omfali, kao bezimenog roba. Kraljica i nova ljubavnica junaka podvrgavale su ga svakojakim zgražanjima: obukla ga je u dugačku žensku odeću, terala da joj prede pred nogama kao svaku sluškinju… uprkos maltretiranju, može se reći da je između Herkula i kraljice postojala ljubav i da je njena ljubav na kraju bila toliko poročna da je junaka dovela u ovu nedostojnu situaciju.

Zadaci Herkulovo

Tokom ovog perioda, Herkules se suočio sa blizancima kerkopima Pasalom i Akmonom koji mu, pretvoreni u muve, nisu dali da spava svojim neprestanim zujanjem; borio se protiv Sileusa, koji je prisiljavao strance da rade na njegovim zemljama; opustošio grad Lidijaca kada su počeli da pljačkaju teritoriju Omfale; pobedio kralja Litiersa od Kelena u nadmetanju u kojem bi kralj obezglavio gubitnike; blizu reke Safaris je ubio ogromnu zmiju koja je napadala Omfaline sluge i useve. Ovom kraljicom je Herkules imao Lamosa, Agelaja i Laomedona.

Pošto je proteklo zakazano vreme, i pošto je oslobodila monarhovu imovinu od razbojnika i čudovišta, kraljica je počela da sumnja da je ovaj bezimeni rob niko drugi do slavni Herkules, pa ga je vrlo rado oslobodila, ispunivši ga darovima pri njegovom odlasku.

Po povratku je saznao za priče koje su se pričale o njemu. Kako je bacio lavlje krzno i oblačio se kao dama, sa velikim ogrlicama, narukvicama i ženskim turbanom. Rekli su i da ga je gospođa grdila i on bi plakao, ismevajući njegovu mušku snagu pred ženskim manirima.

Kao što vidimo, avanture ili zadaci mitskog Herkulesa nisu završili ispunjenjem dvanaest zadataka koji su mu bili nametnuti, ne, jer je usled niza okolnosti trebalo da se pročisti i okonča, vrhunac, trako što ga Hermes prodaje lidijskoj kraljici po imenu Omfala. Zanimljivo je da ga je ova kraljica kupila kao bezimenog roba i, kao da to nije bilo dovoljno, podvrgla ga svakojakim zgražanjima, čak ga je terala da nosi žensku odeću i da obavlja ženske poslove specifične ženskom polu. Neme slikovne ilustracije pokazuju, iz prošlih vekova, ove podvige koje prevazilaze one trikove koje je Solarni heroj morao da izvede u jednom od tih dvanaest radova, posebno kada je morao da ukrade pojas HIpolite, kraljice Amazonki

Na ovim ilustracijama o kojima govorimo možemo videti Herkula obučenog kao monahinja, obučenog kao žena koja prede za kraljicu, itd, itd, itd.

Sve ove stvari vraćaju nas na sećanje na nešto što nam je gnostička Kabala govorila milenijumima. Kabala nam govori da izraz Adam znači „čovek napravljen od crvene zemlje“, a Sveto pismo nas podseća da je Bog stvorio čoveka od praha zemaljskog. Međutim, kada nam se kaže da je to crvena zemlja, govori nam se o Adamu Solusu – androginom Adamu koji je postojao pre anđeoskog pada, Adamu koji nije počinio prvobitni greh. Crvena zemlja je Sumporasti merkur ili Crvena tinktura o kojoj nas nauka alhemije uči u svojim raspravama.

Ali, u drugoj kabalističkoj lektiri, Adam nam je naznačen kao muškarac podložan ili potčinjen ženskom himenu… Zagonetke… Zagonetke… Zagonetke…!!

Sve ove konkomitentnosti pozivaju nas na refleksiju, jer bismo mogli reći, bez straha da ćemo pogrešiti, da istinsko oslobođenje Solarnog čoveka dolazi do njega tek kada obnovi svoju prvobitnu androginost i iz tog razloga je mitološki Herkules prikazan kako se ponižava do krajnjih granica za postizanje tog cilja. Sve ovo podrazumeva, očigledno, dezintegraciju bilo kog oblika ostatka tih neljudskih elemenata – psiholoških agregata – povezanih sa mačizmom koji je svojstven racionalnom humanoidu naših dana. Zanimljivo, dozvoljavam sebi da prokomentarišem situaciju koju sam lično morao da doživim u kući našeg Venerabilnog Patrijarha: Samaela Aun Weora…

Bili smo grupa učenika kod nogu Avatara Vodolije, V.M. Samaela Aun Weora. Osećali smo se veoma prijatno postavljajući Majstoru beskrajni niz doktrinarnih pitanja kada nam je iznenada prišla njegova žena. Progovorila je da nam svima kaže: „Dobro, dobro, gubite se odavde, idite negde drugde jer moram da počistim ovu sobu!“. Odmah je V.M. Samael rekao svima nama: „Pa hajdemo, braćo, na drugo mesto i tamo nastavimo razgovor…“. Ali kada smo već bili na drugom mestu nastavljajući sa našim ritmom pitanja, ta gospođa je ponovo došla da ponovi: „Dobro, izaberite drugi deo kuće jer i ja moram da pometem!!“. Majstor Samael se ponovo preselio sa nama tamo na drugo mesto koje nam je pokazivala njegova žena.

Opet, po treći put, ta gospođa i njena metla su se pojavile pred nama da nam ponove da moramo da se preselimo u drugi deo kuće. Ali ovom prilikom, pre nego što smo krenuli, jedan od okupljenih je progovorio i upitao Majstora:

Učenik: Majstore, vi ste Avatar Vodolije! Nije li tako?

Majstor: Tako je, brate, tako je.

Učenik: Majstore, vaše BIĆE je Logos Marsa. Da li je tako?

Majstor: Naravno, brate, naravno…

Učenik: Majstore, vaše Realno BIĆE je kosmokrator. Nije li tako?

Majstor: Da, on je kosmokrator.

Učenik: Majstore, uspeli ste da ponovo osvojite svoj Kamen mudrosti. Da li je tako?

Majstor: Tako je, brate, tako je!

Učenik: Onda, Majstore, zašto vam ova žena naređuje?

Majstor: Aaaaaa, braćo moja(!), ima stvari na ovom putu koje ako bih vam objasnio, možda ih nećete razumeti…

U stvarnosti, taj odgovor nas je sve iznenadio i danas shvatamo sve misterije koje su sadržane u Velikom unutrašnjem delu. Postoji, dakle, mnogo tajni u fabrikovanju Filozofskog Kamena i moramo biti veoma mrtvi – psihološki gledano – da bismo mogli da ga uspešno završimo. Onaj ko ima uši neka čuje i ko ima oči neka vidi jer je ovde mudrost…

Spremam se da vam dam nekoliko fraza za refleksiju:

„Jedini način da čovek sačuva svoju slobodu jeste taj da uvek bude spreman da umre za nju.“
Diogen

„Sloboda je najveće od dobara.“
Ovidije

„Nema dovoljno zlata da se kupi sloboda.
Esop

„Ovo je vrhunski zaključak mudrosti: zaslužuje slobodu i život samo onaj koji ih mora osvajati svakog dana.“
Gete

„Sloboda je obično obučena u krpe, ali je i pored toga veoma lepa, lepša od svih livreja od zlata i srebra.“
Amado Nervo

JUCUNDI ZAKON O RADU.
─„Prijatni su obavljeni radovi.“─

KWEN KHAN KHU