Mantrat EGIPTO för astraldelning

Mantrat EGIPTO för astraldelning

Mantrat EGIPTO för astraldelning 850 480 Universal

Våra elever bör förvärva kraften att gå ut i astralkroppen. Denna kraft förvärvar man genom att vokalisera mantrat EGIPTO dagligen under en timme.

Vokalen E får sköldkörteln att vibrera. G (CH) väcker leverns chakra, och när detta chakra har uppnått sin fullständiga utveckling, då kan människan gå in och ut ur kroppen var gång som man önskar det. Vokalen I kombinerad med bokstaven P utvecklar klärvoajansen hos människan och makt att kunna gå ut i sin astralkropp genom tallkottkörteln. Bokstaven T slår mot vokalen O (Å), som är nära förbunden med hjärtchakrat, och på så vis kan människan förvärva makt att lösgöra sig från detta plexus och gå ut i astralkroppen.

Det korrekta uttalandet av mantrat är så här: EEEEECHHHIIIIIPTÅÅÅÅÅ…

De som ännu inte har lyckats med att gå ut i astralkroppen med våra nycklar, har inte gjort det för de äger inte denna kraft, och då bör de förvärva den genom att först vokalisera mantrat EGIPTO under en timme dagligen. Detta mantra utvecklar på ett fullständigt sätt de chakran som är förbundna med delningen av astralkroppen, eleven kommer då att kunna gå in och ut ur kroppen av egen vilja.

Samael Aun Weor
De Sju Orden
Mantrat EGIPTO för astraldelning