Mantra EGIPTO za astralno dupliranje

Mantra EGIPTO za astralno dupliranje

Mantra EGIPTO za astralno dupliranje 850 480 Universal

Naši učenici treba da dobiju moć za izlazak u Astral. Ova se moć postiže jednosatnim dnevnim vokaliziranjem mantre EGIPTO.

Samoglasnik „E“ čini da vibrira žlezda tiroida (štitna) i daje čoveku moć okultnog sluha. „G“ budi čakru jetre i onda kad ova čakra stiže do potpunog razvitka, čovek može ući ili izaći iz svog tela kad god zaželi. Samoglasnik „I“ kombinovan sa slovom „P“ razvija u čoveku ultravid i moć da izađe u Astralno telo kroz Brahmin prozor, koji je pinealna žlezda. Slovo „T“ utiče na samoglasnik „O“, intimno povezan sa čakrom srca, i tako, čovek može primiti moći da se odvoji iz ovog pleksusa i da izađe u Astralno telo.

Pravilna vokalizacija ove mantre je sledeća:
EEEEEEEHHHHHHHIIIIIIIPPPPPPPTOOOOOOO.

Oni koji nisu jos mogli izaći u Astralno telo sa našim ključevima, jeste zbog toga što nemaju ove moći i onda treba da ih razviju, u prvom redu vokalizirajući svakodnevno u toku jednog sata mantru EGIPTO. Ova mantra razvija sve čakre koje su u vezi sa dupliranjem Astralnog tela, i tako učenik zarađuje moć da uđe i izađe iz fizičkog tela po volji.

Kada se jednom osvoji moć astralnog dupliranja, učenik će moći da izlazi i ulazi u fizičko telo po volji.

Samael Aun Weor
Sedam reči
Mantra EGIPTO za astralno dupliranje